Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Kontrola celno-skarbowa

pixabay.com
(fot. pixabay.com)

Od 1 marca 2017 r. funkcjonują 2 rodzaje kontroli:

 

 • kontrola podatkowa - prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej;
 • kontrola celno-skarbowa - prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych, wykonywana zarówno przez pracowników KAS, jak i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Skonsolidowanie działań kontrolnych i efektywna wymiana informacji ma zapewnić, że kontroli będzie mniej, a Krajowa Administracja Skarbowa skupi się na skutecznych kontrolach, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie (celno-skarbowym - UCS) pozwoli na sprawniejsze przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Ma skorzystać na tym nie tylko budżet, ale także uczciwi przedsiębiorcy, którzy mają być mniej kontrolowani. Kontrole będą prowadzone na podstawie uprzednio przeprowadzonej analizy ryzyka.

Czego może dotyczyć kontrola celno-skarbowa? 

Kontrola celno-skarbowa to procedura o charakterze tzw. twardej kontroli. Jej podstawowym zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości o wielkiej skali – oszustw, wyłudzeń czy innych przestępstw powodujących znaczny uszczerbek w finansach publicznych.

Kontroli celno-skarbowej podlegać może np.:

a)      przestrzeganie przepisów:

 • prawa podatkowego,
 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,
 • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych,
 • prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej,

b)      rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych,

c)      przesyłki pocztowe,

d)      wywóz i przywóz na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom.

Kontrola celno-skarbowa ma zajmować się m.in. działalnością zorganizowanych grup przestępczych, karuzelami podatkowymi skutkującymi wyłudzaniem VAT itp. 

Zasady 

Ze względu na charakter i cel kontroli celno-skarbowej, tj. głównie zwalczanie działalności przestępczej, przy jej przeprowadzeniu będą obowiązywać m.in. poniższe zasady:

 • Kontrolowanego nie zawiadamia się wcześniej o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszczęcie kontroli następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udzielonego funkcjonariuszowi lub pracownikowi.
 • Kontrola może być przeprowadzona na podstawie legitymacji służbowej w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy prawa oraz okoliczności faktyczne przemawiają za niezwłocznym przeprowadzeniem kontroli.
 • Kontrola powinna być zakończona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia; istnieje jednak możliwość przedłużenia tego terminu.
 • Zniesiona zostaje właściwość miejscowa naczelników urzędów celno-skarbowych – naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł wykonywać kontrolę na terenie całej Polski.
 • Kontrola – poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie - kończy się doręczeniem wyniku kontroli.
 • Do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 W ramach kontroli celno-skarbowej kontrolujący mogą np.:

 • żądać udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzać z nich odpisy, kopie, notatki;
 • wchodzić, poruszać się i przebywać na terenie kontrolowanego – na gruncie, w budynku, w lokalu bądź w innym pomieszczeniu;
 • dokonywać oględzin, żądać złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej;
 • legitymować lub w inny sposób ustalać tożsamość osób;
 • przesłuchiwać kontrolowanego i inne osoby;
 • przeszukiwać lokale i inne pomieszczenia, miejsca i rzeczy;
 • zasięgać opinii biegłych;
 • zabezpieczać zebrane dowody;
 • sporządzać szkice, kopiować, filmować, fotografować oraz sporządzać nagrania dźwiękowe;
 • zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową;
 • badać towary, surowce, półprodukty i wyroby, w tym pobrać próbki towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania;
 • żądać zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów oraz czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym;
 • nakładać zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe. 

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (jednolita umundurowana formacja, regulowana przepisami ustawy o KAS) są dodatkowo uprawnieni do wykonywania tzw. czynności operacyjno-rozpoznawczych. Uprawnienia te będą wykorzystywane głównie przy:

 • zwalczaniu oszustw podatkowych i celnych, przynoszących ogromne straty dla budżetu państwa, zwłaszcza w zakresie związanym z wyłudzaniem nienależnego zwrotu podatku VAT (karuzele podatkowe) oraz obrotem towarowym z zagranicą, podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier;
 • zwalczaniu przestępstw korupcyjnych popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w KAS.

 

Prawo korekty deklaracji

 W związku z prowadzoną kontrolą celno-skarbową, kontrolowanym przysługuje prawo złożenia korekty deklaracji, pomimo tego, że została ona objęta kontrolą, w 2 przypadkach:

 • w terminie 14 dni od wszczęcia kontroli (uprawnienie takie nie przysługuje w przypadku prowadzenia kontroli podatkowej),
 • w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli stwierdzającej nieprawidłowości. 

Ww. korekty deklaracji składa się do urzędu skarbowego, a nie do urzędu celno-skarbowego, który prowadzi kontrolę.

Jeśli kontrola celno-skarbowa wykryje nieprawidłowości, a kontrolowany nie złoży korekty deklaracji albo złożona korekta nie zostanie uwzględniona przez organ, to kontrola przekształca się w postępowanie podatkowe, które prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego. W przypadku decyzji wydanych przez naczelnika UCS w sprawach, w których prowadzona przez niego kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe, tj. w sytuacji, w której mimo wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo korekta ta nie została uznana przez organ podatkowy, odwołania od decyzji - wyjątkowo - rozpatruje naczelnik UCS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji. Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, ze zm.).

 

Komentarze: Kontrola celno-skarbowa

 • ZS 2017-03-13 21:18:24

  Re: Kontrola celno-skarbowa

  PRZEPRACOWAŁEM w kontroli UKS 15 lat. Widziałem i natknąłem się na rożne rzeczy, głównie dyletantyzm kontrolujących, dobór kadr w ostatnim okresie niezgodny z ustawą o UKS. A teraz zanim zaczną działać normalnie, to będzie wielki bałagan przez kilka lat.


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
 • Janina

  ocena usługi:

  Usługa przydała się bardzo,mam podstawy do domagania sie swoich praw.Polecam.Porada wyczerpująca i profesjonalna
 • J.M

  ocena usługi:

  Bardzo szybka trafna i wyczerpująca odpowiedz na zadane pytanie, napisana przystępnym językiem. Możliwość doinformowania. Bardzo dziekuje.Joanna
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia napisana w sposób jasny. Co do ceny :) , jeśli ktoś ma problemy finansowe to każda kwota jest zbyt duża. Profesjonalna obsługa prawna, polecam . Bardzo dziękuję.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Sprawnie i opinia dużo pomogła i wyjašniła
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane