Podatek VAT i akcyza

Akcyza - podatek akcyzowy 2015

Czym jest akcyza?

Podatek akcyzowy to podatek konsumpcyjny, jednofazowy, co oznacza, że w odróżnieniu od VAT-u, jest nakładany na dany towar zasadniczo tylko jeden raz podczas całego obrotu gospodarczego.

Akcyza jest również podatkiem selektywnym. Opodatkowanymi tym podatkiem są jedynie towary jasno wskazane w ustawie, tj. wyroby akcyzowe (wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i susz tytoniowy) oraz samochody osobowe.

Jakie towary podlegają opodatkowaniu? 

O tym, czy dany towar jest w ogóle wyrobem akcyzowym, a w konsekwencji czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem albo o tym jakie są zasady opodatkowania danego towaru duży wpływ ma jego klasyfikacja w Nomenklaturze Scalonej (CN) regulowanej i wydawanej na poziomie Unii Europejskiej w drodze rozporządzenia.

Pomimo dość szczegółowych opisów różnych grup towarów w praktyce obrotu często pojawiają się sytuacje, w których podatnik miał wątpliwości dotyczące tego, jak poprawnie sklasyfikować wytwarzany, kupowany lub sprzedawany przez siebie produkt. Te kwestie często prowadziły do powstawania konfliktów na linii podatnik – organ celny.

Pomocna dla przedsiębiorców jest co prawda możliwość zwrócenia się z pytaniem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Jednak informacja podna przez ten ośrodek nie wiąże organu celnego, który mimo wszystko może zakwestionować rozliczenia podatnika, na co zwrócił uwagę m.in. NSA w uchwale z 20 listopada 2006 r., sygn.. II FPS 3/06.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym - wiążąca informacja akcyzowa

Ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej ustawodawca podjął próbę rozwiązania przedstawionego wyżej problemu. W jej ramach znowelizował bowiem ustawę o podatku akcyzowym i dodał do niej instytucję wiążących informacji akcyzowych (art. 7d i następne).

Z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej może wystąpić podatnik, który chce uzyskać odpowiedź na pytanie, jaki kod CN musi przyjąć dla swojego towaru na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

W decyzji organ powinien zatem określać:

 1. klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo

 2. rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Przy czym w przypadku, o którym mowa pkt 2, WIA wydaje się, gdy podanie kodu klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest wystarczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów

Co niezwykle istotne, decyzja ta jest wiążąca dla organów podatkowych w stosunku do wszystkich towarów/czynności wykonanych przez podatnika po jej uzyskaniu. Zatem, jeśli podatnik po otrzymaniu wiążącej informacji akcyzowej, będzie rozliczał się z podatku akcyzowego stosując się do rozstrzygnięcia zawartego w WIA, organ nie ma możliwości podważania takiego sposobu rozliczania.

Uprawnieni do wydawania wiążących informacji akcyzowych są jedynie:

- Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu – jako organ I instancji

- oraz Dyrektor Izby Celnej w Warszawie – jako organ odwoławczy.

Z powyższych regulacji widać wyraźne podobieństwo między WIA a funkcjonującymi obecnie podatkowymi interpretacjami indywidualnymi. Pomimo pewnych niejasności w uregulowaniach dotyczących interpretacji, należy uznać, że funkcjonowanie tej instytucji w polskim systemie prawnym przyniosło wiele pozytywów.

Wydaje się więc, że również z wprowadzeniem WIA do podatku akcyzowego można wiązać duże nadzieje. Przede wszystkim, powinna ona wprowadzić większą stabilność sytuacji prawnopodatkowej przedsiębiorcy. Z drugiej jednak strony, można się również spodziewać pewnych problemów, natury formalnej, związanych ze stosowaniem nowych przepisów.   

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.3.2017

  Podatek akcyzowy

  Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek od towarów i usług, jest podatkiem pośrednim. Podatki pośrednie, stosownie do zapisów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, są zharmonizowane (...)

 • 10.1.2019

  Zwolnienie od akcyzy pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym

  Komisja Europejska zatwierdziła zwolnienie od podatku akcyzowego pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym. Od kiedy można stosować zwolnienie od akcyzy?

 • 19.7.2019

  Podatek akcyzowy niezgodny z Konstytucją

  3 lipca 2019 r. rybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej spółki jawnej dotyczącej podatku akcyzowego.

 • 16.8.2018

  Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem.

 • 27.5.2018

  Cydr z niższą akcyzą?

  Nowe przepisy regulujące podatek akcyzowy od alkoholu ułatwią rozwój małych firm branży i przyczynią do lepszej ochrony zdrowia konsumentów – zapewnia Komisja Europejska.