Amortyzacja wkładów niepieniężnych - stan prawny na 01.01.2007

Jak należy amortyzować środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne otrzymane w związku z likwidacją osoby prawnej?

Od 1.01.2007 r. dodano zapis, zgodnie z którym, w razie otrzymania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z likwidacją osoby prawnej, wartość początkową stanowi ustalona przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej. Wartość początkową składników majątku nabytych w taki sposób, wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż (art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT oraz art. 22g ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT). Jednakże, w przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, należy:

 1. przyjąć wartość początkową wynikającą z ewidencji poprzednika,

 2. kontynuować metodę amortyzacji poprzednika

 3. oraz uwzględnić sumę dokonanych przez niego odpisów amortyzacyjnych.

Jakie są zasady dotyczące amortyzacji aportów przedsiębiorstw?

Zmieniły się również przepisy dotyczące amortyzacji aportów przedsiębiorstw. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

 1. suma ich wartości rynkowej – w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy,

 2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi – w razie niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Z powyższego przepisu usunięto, z dniem 1 stycznia 2007 r., zapis o wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki. Przepis ten będzie miał zastosowanie tylko wtedy, gdy składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa nie znajdowały się w ewidencji podmiotu wnoszącego wkład.

Pamiętaj, że:

 • jeżeli składniki majątku znajdowały się w ewidencji podmiotu wnoszącego wkład, to:

  • wartość początkową przyjmuje się w kwocie wynikającej z ewidencji poprzednika,

  • kontynuuje się metodę amortyzacji poprzednika oraz uwzględnia sumę dokonanych przez niego odpisów amortyzacyjnych;

 • jeżeli składniki majątku nie znajdowały się w ewidencji poprzednika – wówczas stosuje się przepis o łącznej wartości, która zależy od wystąpienia dodatniej wartości firmy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r., Nr 21, poz. 86; tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, ze zmianami)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika