Pozostałe

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

80 mln zł na „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” w 2020 r.

Asysta przy wizycie w urzędzie, u lekarza, ale także w teatrze, kinie czy wyjściu do znajomych – pomoc w wykonywaniu codziennych czynności osobom, które nie radzą sobie z nimi same, jest niezwykle ważna i potrzebna. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest program „Asystent osobistego osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020”. Skorzystać z niego mogą organizacje pozarządowe. Budżet programu to 80 mln zł.

Środowisko osób niepełnosprawnych jest bardzo zróżnicowane – to zarówno osoby niesamodzielne, jak i osoby, które doskonale radzą sobie w codziennym życiu, choć czasami muszą walczyć z różnorodnymi barierami związanymi np. z mobilnością. Ważne jest więc kompleksowe wsparcie.

Jednym z takich programów wsparcia jest „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Program (w edycji 2019-2020) dostępny jest już dla samorządów – gmin i powiatów. Teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia program (edycja 2020) dedykowany organizacjom pozarządowym.

Celem programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, a jego budżet to 80 mln zł.

Na czym polega pomoc asystenta osobistego?

To m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane miejsca – np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, placówki służby zdrowia, sklepy, urzędy, ale też znajomi, rodzina, czy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

– Chodzi o to, by osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogły pełniej uczestniczyć w życiu społecznym, a nie tylko docierać do lekarza czy na rehabilitację. To ludzie tacy sami jak my – chcą spotykać się z innymi, chodzić do kina czy teatru. Cieszę się, że możemy wspierać ich w tych działaniach i codziennych aktywnościach m.in. dzięki programowi „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dla kogo jest ten program?

Asystent osoby niepełnosprawnej to realna pomoc w czynnościach dnia codziennego, która obejmie  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Minimum 70 proc. uczestników programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Kto będzie realizował program? Jakie są limity?

Realizatorem programu będą organizacje pozarządowe posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzącym działalność na rzecz tych osób (przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty).

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uwaga, realizator programu może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

– Gorąco zachęcam organizacje pozarządowe do udziału w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020”. W ten sposób chcemy jeszcze bardziej rozpowszechnić usługę asystenta osoby niepełnosprawnej. Wiemy, że w takich organizacjach pracują ludzie pełni pasji, zaangażowania, mający niestandardowe pomysły. A potrzeby osób z niepełnosprawnościami są duże – mówi minister Marlena Maląg.

Jeszcze większe wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Tylko w 2019 r. na rzecz osób niepełnosprawnych rząd przeznaczył 22 mld zł – to najwięcej w historii. Porównując z rokiem 2015, wydatki na działania na rzecz osób niepełnosprawnych wzrosły o ok. 6,6 mld złotych (wówczas było to 15,4 mld zł). W tym roku na ten cel przeznaczone zostanie 27,4 mld zł.

Program „Asystent osobisty” to dla osób niepełnosprawnych przywrócenie godności i niezależności

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych – mówiła podczas środowej konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik podkreślił z kolei, że program przywraca godność i niezależność.

Jak mówiła podczas środowej konferencji prasowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd Zjednoczonej Prawicy od ponad 4 lat troszczy się o osoby niepełnosprawne. Dowodem na to są programy i środki przeznaczane na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Rekordowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Tylko w 2019 r. na rzecz osób niepełnosprawnych rząd przeznaczył 22 mld zł – to najwięcej w historii. Porównując z rokiem 2015, wydatki na działania na rzecz osób niepełnosprawnych wzrosły o ok. 6,6 mld zł – wówczas było to 15,4 mld zł. Szacuje się, że w tym roku przeznaczone zostanie na ten cel aż 27,4 mld zł.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Nie tylko lekarz i urząd, ale też np. teatr

Osoby niepełnosprawne stają się pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i kulturalnego. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” wpisuje się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Asystent ma towarzyszyć osobie niepełnosprawnej nie tylko przy okazji wizyty u lekarza czy w urzędzie, ale też w teatrze.

Realizatorami programu będą organizacje pozarządowe, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzącym działalność na rzecz tych osób. Organizacje mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. poniesionych kosztów świadczonej usługi.

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY