Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego – co to jest?

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to stopniowe przechodzenie na online procesu wypełniania wniosków i pozwoleń budowlanych wprowadzane od sierpnia br. Celem jest uproszczenie i skrócenie procesu o kilka do kilkunastu miesięcy. Udogodnienia dla inwestorów i przedsiębiorców budowlanych to efekt nowelizacji Prawa budowlanego (zawartego w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego).

Na rządowym portalu lub aplikacji budownictwo.gunb.gov.pl można pobrać i wypełnić online formularze budowlane, a następnie przesłać je drogą elektroniczną do urzędu. W 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli poprzez e-budownictwo złożyć wnioski o pozwolenie na budowę.

Cyfryzacja polskiej gospodarki – priorytet rządu

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to kolejny krok w – priorytetowym dla rządu – programie cyfryzacji polskiej gospodarki.

Online można składać wnioski o dowód osobisty, zameldować się, otrzymać e-zwolnienie, e-receptę, a także jeździć samochodem bez dowodu rejestracyjnego czy sprawdzić liczbę punktów karnych. W ciągu kilku lat korzystania przez Polaków z profilu zaufanego liczba jego użytkowników wzrosła z 400 tys. do 5 mln Polaków.

Cyfryzacja budownictwa – dla kogo?

Realizacja online procesu inwestycyjno-budowlanego to wyjście naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom przedsiębiorców budowlanych, a także inwestorów prywatnych. Na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów skorzystają inwestorzy czy inżynierowie. To także idealne rozwiązanie w okresie pandemii koronawirusa.

10 formularzy budowlanych do złożenia online

Drogą elektroniczną można zgłosić:

 • roboty budowlane,
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych,
 • rozbiórki,
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Cyfrowa dokumentacja budowlana – jak to zrobić?

Portal e-budownictwo udostępnia formularze elektroniczne, które należy:

 • wypełnić online,
 • podpisać za pośrednictwem platformy e-PUAP, korzystając z profilu zaufanego,
 • przesłać elektronicznie do urzędu.

Od listopada cyfryzacja dokumentów planistycznych

Nowe przepisy w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wchodzące w życie 31.10.2020 r. pozwolą obywatelom i przedsiębiorcom na łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pośrednictwem internetu. Przygotowane regulacje oznaczają uporządkowanie procesu cyfryzacji dokumentów planistycznych i włączenie w niego wszystkich samorządów. Zmianę tę zaprojektowaliśmy z myślą o przyspieszeniu procesu inwestycyjno-budowlanego.

Kiedy kolejne etapy cyfryzacji budownictwa?

Upraszczając proces inwestycyjno-budowlany za pomocą serwisu e-budownictwo, rząd planuje wprowadzić w 2021 r.:

 • Elektroniczny Dziennik Budowy,
 • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane,
 • konta inwestora,
 • złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,
 • nowy, zmodernizowany Rejestr wydanych wniosków i decyzji, który będzie gromadził informacje nt. wszystkich elektronicznych wniosków
 • elektroniczne wnioski w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Jakie korzyści płyną z cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

Postulat cyfryzacji procesu budowlanego od wielu lat podnoszą różne środowiska związane z budownictwem. Potrzebę tę dodatkowo uwypukliła pandemia Covid-19.

Drogę do tych działań otwierają zmiany w prawie, których projekt – po przyjęciu w miniony wtorek przez rząd – czeka teraz na rozpatrzenie przez Sejm. Chodzi o projekt noweli Prawa budowlanego zawarty w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego.

Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa – papierowa postać – dokumentacji składanej do organów administracji budowlanej. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej, czy papierowej. 

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika