Czas pracy

Czas pracy po zmianach

Strona 1 z 4

Co to jest czas pracy?

Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Co to jest rozkład czasu pracy i okres rozliczeniowy?

Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, kiedy praca winna być świadczona i jak długo trwa dzień roboczy i tydzień roboczy w danym zakładzie bądź dla określonej kategorii pracowników.
Okres rozliczeniowy to określony okres, do którego odnoszą się wszystkie maksymalne normy czasu pracy i według którego prowadzona jest ewidencja tego czasu (np. jeden miesiąc, trzy miesiące i in.).

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r. wprowadza nowe definicje do celów rozliczania czasu pracy pracownika:

  1. przez dobę - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  2. przez tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Ile wynosi podstawowa norma czasu pracy?

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Należy również zaznaczyć, że tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Jak długi jest okres rozliczeniowy?

Zasada jest, że normy czas pracy oblicza się w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.

Istnieje możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych do 6 miesięcy w:

  • rolnictwie,
  • hodowli,
  • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób.

Dodatkowo, przy spełnieniu powyższych warunków, a także jeżeli jest to uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi, które mają wpływ na przebieg procesu pracy, podstawowy okres rozliczeniowy może być wydłużony nawet do 12 miesięcy.

Jak obliczyć obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r. uregulowała sposób obliczania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wymiar ten oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Przykładowo w okresie rozliczeniowym od marca 2004 r. do czerwca 2004 r. będzie to 17 tygodni* 40 godzin. Do tego dodajemy 8*3 dni pozostałe w czerwcu i otrzymujemy sumę 704 godziny.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt.

W przykładzie wymiar czasu pracy zostanie obniżony o 24 godziny, ponieważ odliczamy po 8 godzin z powodu świąt przypadających 12 kwietnia (pon), 3 maja (pon) oraz 10 czerwca (czw). Oznacza to, że wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym będzie wynosił 680 godzin.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jak uregulowane są okresy odpoczynku?

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r. wprowadziła regulację odnośnie okresów odpoczynku pracownika.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: