Czy kompensata dla ofiar przestępstw podlega opodatkowaniu PIT?

Wielu podatników, którzy otrzymali kompensatę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, ma dylemat, czy kompensata ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wielu z nich uważa, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia kompensaty dla ofiar przestępstw jako zwolnionej od opodatkowania, dlatego też podlega ona opodatkowaniu.

Kiedy ofiarom niektórych przestępstw umyślnych przyznaje się kompensatę?

W myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych kompensatę przyznaje się jedynie wówczas i w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków, innych środków utrzymania lub kosztów, o których mowa w art. 3 pkt 2 i 3 ustawy o państwowej kompensacie (koszty leczenia, koszty pogrzebu), od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków pomocy społecznej albo z innego źródła lub tytułu, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy przestępstwa zostali wykryci oskarżeni lub skazani.

Jaka może być wysokość kompensaty?

Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12.000 zł. Kompensata to kwota pokrywająca wyłącznie utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia i koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa. Na podstawie art. 361 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Czy trzeba płacić podatek od takiej kompensaty?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 pkt 3 zwalnia od opodatkowania otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Dlatego też  należy stwierdzić, że świadczenia pieniężne, stanowiące państwową kompensatę przysługującą ofiarom niektórych przestępstw umyślnych wypłacane na podstawie ustawy o państwowej kompensacie stanowią odszkodowanie, którego wysokość, a także zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw. Zatem wypłacane kompensaty dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych, przyznane na podstawie wskazanej wyżej ustawy korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.);
  • Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415)


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika