Jak odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej w UE?

Niewielu podatników wie, że za można odliczać od dochodu wartość darowizn, przekazanych od początku 2007 roku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w państwach Unii Europejskiej.

Jak dokonać odliczenia od dochodu darowizny na rzecz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego działających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają możliwość odliczenia od dochodu darowizny na rzecz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego działających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odliczenia takiego dokonuje się w zeznaniu rocznym w składanym do 30 kwietnia roku następnego.

Można odliczyć od dochodu do opodatkowania wartość przekazanej darowizny do wysokości 6% dochodu darczyńcy.

Podatnicy, którzy skorzystali z odliczenia od dochodu darowizny na rzecz organizacji, mającej siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są obowiązani wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc odliczyć taką darowiznę od dochodu?

Podatnicy powinni wiedzieć, że prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uzależnione od spełnienia kilku warunków:

  • podatnik musi okazać oświadczenie tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona organizacją równoważną polskim organizacjom pożytku publicznego,

  • musi istnieć podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, dająca polskim organom podatkowym możliwość uzyskania informacji podatkowych od państwa, na terenie którego dana organizacja ma siedzibę,

  • darowizny te będzie trzeba udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji lub – jeśli jest to darowizna inna niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 1 pkt 6e i art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT). 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst. jedn.: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) 


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika