Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej w UE?

Niewielu podatników wie, że za można odliczać od dochodu wartość darowizn, przekazanych od początku 2007 roku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w państwach Unii Europejskiej.

Jak dokonać odliczenia od dochodu darowizny na rzecz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego działających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają możliwość odliczenia od dochodu darowizny na rzecz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego działających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odliczenia takiego dokonuje się w zeznaniu rocznym w składanym do 30 kwietnia roku następnego.

Można odliczyć od dochodu do opodatkowania wartość przekazanej darowizny do wysokości 6% dochodu darczyńcy.

Podatnicy, którzy skorzystali z odliczenia od dochodu darowizny na rzecz organizacji, mającej siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są obowiązani wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc odliczyć taką darowiznę od dochodu?

Podatnicy powinni wiedzieć, że prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uzależnione od spełnienia kilku warunków:

 • podatnik musi okazać oświadczenie tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona organizacją równoważną polskim organizacjom pożytku publicznego,

 • musi istnieć podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, dająca polskim organom podatkowym możliwość uzyskania informacji podatkowych od państwa, na terenie którego dana organizacja ma siedzibę,

 • darowizny te będzie trzeba udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji lub – jeśli jest to darowizna inna niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 1 pkt 6e i art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT). 

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.10.2011

  Odliczenia od podstawy opodatkowania

  Podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi dochód pomniejszony o określone w przepisach odliczenia.

 • 12.3.2019

  Darowizny na kształcenie zawodowe

  Od 1 stycznia 2019 r. możliwe jest odliczenie darowizn na kształcenie zawodowe w ramach ulgi z tytułu darowizn zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jak (...)

 • 14.2.2008

  Oddaj 1 % swojego podatku na cele charytatywne! - do 2006 r.

  Od 1 stycznia 2004 roku prawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 27d, stanowiący, że polscy podatnicy mogą przekazywać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji (...)

 • 15.3.2017

  Szansa na 1% dla spóźnionych NGO

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje szansę na 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, które spóźnią (...)

 • 15.3.2017

  Jak przekazać 1% podatku?

  Podatnicy także w tym roku mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku za 2016 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogą wybrać spośród 8531 podmiotów. Do końca (...)