Jak uzyskać pomoc w sprowadzeniu dziecka uprowadzonego za granicę?

Ktoś bezprawnie uprowadził  lub zatrzymał twoje dziecko za granicą? Sprawdź, jak skorzystać z pomocy w jego sprowadzeniu na prawach konwencji haskiej.

Bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie

Bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie to sytuacja, gdy ktoś zabierze dziecko do państwa, w którym nie mieszka ono na stałe. Pobyt ten musi naruszać wolę osoby, która ma władzę rodzicielską.

Czym jest konwencja haska?

To międzynarodowe porozumienie, które pomaga w sprowadzeniu dzieci uprowadzonych do innego kraju. Państwa, które ją podpisały, zobowiązują się do współpracowania ze sobą, żeby dziecko wróciło do swojego kraju jak najszybciej. Polska również jest objęta konwencją haską.

Sprawdź, które państwa są objęte Konwencją.

Kto może uzyskać?

Każdy, kto:

 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  • jest rodzicem uprowadzonego dziecka i ma prawo do współdecydowania o jego miejscu pobytu,
  • jest opiekunem prawnym porwanego dziecka. Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 • ma dziecko, które spełnia WSZYSTKIE poniższe warunki:
  • ma mniej niż 16 lat,
  • mieszkało na stałe w państwie objętym konwencją haską. Sprawdź, które państwa są objęte Konwencją,
  • zostało uprowadzone lub zatrzymane w państwie objętym konwencją haską innym niż miejsce stałego zamieszkania.

Wniosek mogą też złożyć osoby, które nie wiedzą, gdzie dokładnie jest przetrzymywane dziecko, ale mają uzasadnione przypuszczenia.

Konwencja haska dotyczy tylko uprowadzeń i zatrzymań międzynarodowych. Jeśli twoje dziecko zostało uprowadzone w kraju, w którym mieszka na stałe – nie możesz skorzystać z pomocy na podstawie tej Konwencji.

Co trzeba przygotować?

 • wnioski o zwrot dziecka – pobierz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w języku polskim i w języku urzędowym państwa, w którym jest twoje dziecko. Jeśli nie wiesz, gdzie dokładnie jest przetrzymywane dziecko, ale masz uzasadnione przypuszczenia – opisz dokładnie podstawy tych przypuszczeń w punkcie V wniosku,
 • dokument, który potwierdza twoją władzę rodzicielską – na przykład akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa z matką dziecka, orzeczenie sądowe w sprawie władzy rodzicielskiej,
 • zdjęcie dziecka lub kopię dokumentu z datą urodzenia i zdjęciem dziecka – na przykład paszport, legitymacja szkolna,
 • dokument, który potwierdza, że dziecko na stałe mieszkało w Polsce lub innym państwie – na przykład zaświadczenie o nauce, dziennym pobycie w żłobku lub przedszkolu, leczeniu, zameldowaniu.

Kiedy złożyć dokumenty?

Pobierz i wypełnij wnioski. Jeśli potrzebujesz pomocy z wypełnieniem lub napisaniem wniosku w języku obcym – skorzystaj z pomocy tłumacza przysięgłego. Listę tłumaczy znajdziesz na stronie ministerstwa.

Dołącz pozostałe dokumenty. 

Wnioski i dokumenty złóż w Ministerstwie Sprawiedliwości (MS) i czekaj na decyzję. 

Gdzie złożyć dokumenty?

W Ministerstwie Sprawiedliwości. Adres: al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

Masz dwie możliwości złożenia wniosku:

 • wysyłasz go pocztą,
 • składasz go w biurze podawczym MS. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Ile trzeba zapłacić?

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Jeśli korzystasz z pomocy tłumacza przysięgłego do napisania wniosku – zapłacisz za jego tłumaczenie (nie ma ustalonych stawek, każdy tłumacz sam je określa). Jeśli przegrasz sprawę w sądzie (w niektórych państwach zapłacisz na przykład za zatrudnienie adwokata, składanie apelacji), MS poinformuje cię o tym.

Ile trzeba czekać?

Do 6 tygodni od złożenia wniosku państwo powinno wydać orzeczenie w sprawie powrotu dziecka.

Podstawa prawna:

 • konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 ze zm.);
 • Kodeks postępowania cywilnego;
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • zagraniczne przepisy postępowania cywilnego i prawa rodzinnego.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika