Jak zrezygnować z metody kasowej?

Kiedy rezygnacja z metody kasowej jest dopuszczalna? 

Podatnik wybierając metodę kasową nie musi jej stosować bezterminowo. Może bowiem z niej zrezygnować (choć nie w dowolnym terminie); może się również okazać, iż podatnik utraci prawo do stosowania tej metody. Omawiane okoliczności wiążą się również z należytym rozliczeniem podatku w okresie przejściowym (w niniejszym punkcie będzie mowa o rozliczeniu podatku należnego).

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, jednak nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę (art. 21 ust. 3 ustawy o VAT). 

Wybór metody kasowej oznacza zatem konieczność stosowania jej rozwiązań przez co najmniej 12 miesięcy (4 kwartały). Po tym czasie podatnik może zrezygnować z metody kasowej. Musi jednak o tym fakcie zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego. Przepisy nie określają żadnego wzoru tego zawiadomienia, może być ono zatem dokonane w każdej formie pisemnej. W praktyce stosuje się w tym celu aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. W formularzu tym podatnik zaznacza kwadrat 3 w polu 30, podając jednocześnie w poz. 31 kwartał, w którym rezygnuje ze stosowania metody kasowej.  

Jeśli podatnik będzie chciał na powrót zastosować metodę kasową, nie musi już czekać kolejnych 12 miesięcy. W zasadzie powrót do metody kasowej jest możliwy już od następnego kwartału. 

Przykład: 

Podatnik zrezygnował z metody kasowej od II kwartału 2012 r., składając zawiadomienie w dniu 26 marca 2012 r. Jeśli podatnik złoży najpóźniej do końca czerwca 2006 r. zawiadomienie o wyborze metody kasowej, może ją stosować począwszy od III kwartału 2012 r.  

Czy rezygnacja z metody kasowej jest równoznaczna z rezygnacją z rozliczenia kwartalnego? 

Rezygnacja z metody kasowej jest prawem podatnika, z którego może on skorzystać – o czym była mowa wyżej – po upływie 12 miesięcy stosowania tej metody. Zmiana metody rozliczania podatku VAT nie musi jednak oznaczać automatycznie rezygnacji ze składania deklaracji kwartalnych, oczywiście tak długo, jak długo będzie można uznawać podatnika za małego podatnika.  

W praktyce chęć składania deklaracji kwartalnych po rezygnacji z metody kasowej wyrażana jest różnie. Część urzędów skarbowych uznaje, że służy temu formularz VAT-R, gdzie w poz. 32 podatnik zaznacza pole 1, jednocześnie zaznaczając w poz. 33 kwartał, za który została złożona ostatnia deklaracja kwartalna w metodzie kasowej. Inne organy podatkowe żądają od podatnika złożenia oświadczenia na piśmie, iż rezygnuje z metody kasowej, ale w dalszym ciągu będzie składała deklaracji kwartalne. Należy uznać, że w tej sytuacji znajdzie zastosowanie przepis art. 99 ust. 3 ustawy po VAT, zgodnie z którym mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej mogą składać deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej
do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Zarówno wypełnienie odpowiednich rubryk w formularzu VAT-R, jak również złożenie dodatkowego pisma, spełnia warunki powyższego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika