Karta podatkowa 2015

17 listopada 2014 r. Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 roku.

W obwieszczeniu tym zawarte są stawki podatku dochodowego rozliczanego w formie karty podatkowej obowiązujące w bieżącym roku.

Zasady ustalania stawek karty podatkowej

Minister Finansów jest zobowiązany do corocznego ogłaszania stawek, z uwagi na fakt, że są one podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2014 r. wzrost ten w ubiegłym roku ukształtował się na poziomie 0,2%.

Stawki na 2015 rok

Z uwagi na tak niewielką zmianę i na przepisy dotyczące zaokrąglania stawek podatku, zmiana wynikająca z obwieszczenia MF ma jedynie charakter "kosmetyczny". Większość stawek pozostała bowiem bez zmian, a inne wzrosły do 1/2 zł.

Należy przypomnieć, że stawki te są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej prowadzenie i ilości zatrudnianych osób i wynoszą przykładowo:

  • w przypadku wykonywania usług krawieckich w miejscowości do 5000 mieszkańców zatrudniając 1 pracownika: 260 zł,

  • w przypadku wykonywania usług kosmetycznych w miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców zatrudniając 2 pracowników: 660 zł.

Zmiana stanu faktycznego

Kolejną nowelizacją jaka została dokonana w ustawie o zryczałtowanym PIT jest konieczność zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, które powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz o likwidacji prowadzonej działalności według określonego przez MF wzoru. Do tej pory wystarczająca była zwykła forma pisemna.

Kto skorzysta z karty podatkowej?

Karta podatkowa jest uproszczoną metodą opodatkowania podatnika PIT, będącą alternatywą do ogólnych zasad opodatkowania na podstawie skali podatkowej. Aby skorzystać z tej metody należy do 20 stycznia złożyć do właściwego organu wniosek według ustalonego wzoru o wyborze tej formy opodatkowania. Jeśli przy tym podatnik dokonał wyboru karty w roku ubiegłym, to wybór ten przechodzi automatycznie na kolejny rok (chyba, że podatnik zgłosi wybór innej formy).

Zobowiązanie podatkowe powstaje z chwilą doręczenia podatnikowi decyzji organu. Kwota, którą należy zapłacić jest wskazana właśnie w tej decyzji.  


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika