e-prawnik.pl Porady prawne

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

11.5.2005

Bankowość elektroniczna jest formą usług polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego, np. bankomatu, POS, czy telefonu) i łącza telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej). W zależności od banku i wykorzystywanego oprogramowania, może ona pozwalać jedynie na bierny wgląd w stan konta i ewentualne uzyskanie ogólnych informacji na temat usług banku (np. oprocentowanie lokat), bądź również na aktywne dokonywanie operacji takich jak przelewy, zakładanie lokat, czy zamawianie czeków.

Jaki jest profil entuzjasty e-konta?

Preferencje co do sposobu kontaktu z bankiem uzależnione są od wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz dochodów. W ciągu ostatniego roku usługi bankowe przez internet wzbudziły zainteresowanie wśród zaledwie 6 proc. Polaków, głównie mężczyzn od 25 do 40 roku życia, natomiast kontakt z bankiem za pośrednictwem telefonu cieszył się powodzeniem wśród 7 proc. klientów.

Co jest przyczyną popularności banków internetowych?

Zarówno banki działające wyłącznie poprzez Internet, jak i banki "tradycyjne" oferujące możliwość obsługi zdalnej rachunków notują rosnącą popularność kont "internetowych". Przyczyn tego zjawiska jest kilka, np.:

 1. rozwój usług telekomunikacyjnych pozwalających na łatwy dostęp do Internetu,

 2. zmiany w mentalności Polaków pozwalają im na sięganie po nowe formy usług bankowych,

 3. same banki zachęcające do stosowania bankowości elektronicznej poprzez odpowiednie komponowanie tabeli opłat i prowizji - tak, aby operacje dokonywane za pomocą Internetu były tańsze od tych samych, dokonywanych w bankowym okienku,

 4. nie najlepsza opinia klientów o tradycyjnych bankach,

 5. długi czas oczekiwania na obsługę przy okienku, wynoszący powyżej 15 minut (badanie przeprowadzone przez Pentor).

W bankowości internetowej natomiast wszystkie te problemy nie istnieją, bowiem klient chcąc dokonać standardowych operacji nie musi kontaktować się z personelem banku, transakcji dokonuje sam.

Robi to kiedy chce lub kiedy potrzebuje w bardzo szybki i prosty sposób nie marnując cennego czasu na stanie w kolejce. Poza tym takiej operacji, przelewu może dokonać po pracy nie będąc uzależnionym od godzin pracy placówki banku. Zaznaczyć należy, że głównym powodem braku zaufania do bankowości internetowej jest brak zaufania do pewności transakcji banku jako takiego. W takim przypadku klient nie widzi i nie może go osobiście odwiedzić. Poza tym wiele instytucji, a zwłaszcza administracja, nie honoruje przelewu internetowego wymagając potwierdzenia dokonanego przelewu przez placówkę banku (co nota bene jest wątpliwie uzasadniane).

Jakie korzyści wynikają dla banku, a jakie dla właściciela e-konta?

Zastosowanie do kontaktu z bankiem narzędzia potężnego jakim jest internet zapewnia korzyści zarówno bankom, jak i ich klientom korzystającym z tego rodzaju usług. Zastosowanie internetu:

 • eliminuje część kosztów stałych banku - wydatków na utrzymanie sieci oddziałów, wyposażenie techniczne, infrastruktura informatyczna, oprogramowanie, płace pracowników,

 • automatyzuje transakcje, a przez to następuje eliminacja kosztów druków czy obsługi kasowej umożliwia bankom zrezygnowanie z pobierania większości opłat i pozwala na zaoferowanie większego oprocentowania zgromadzonych środków,

 • powoduje, że internetowa bankowość zapewnia ciągłą obsługę, klienci nie muszą wystawać przed okienkami kas, nie czekają w kolejkach, nie muszą wychodzić do oddziałów banków,

 • powoduje, że większość operacji bankowych klienci mogą dokonywać o dowolnej porze - nawet w nocy, poza godzinami pracy tradycyjnych banków,

 • sprawia, iż usługi bankowości internetowej dają także klientom komfort korzystania w dowolnym miejscu - w domu, w podróży czy w pracy,

 • zwiększa zasięg działania banku, nie jest on bowiem ograniczony siecią placówek. Dla banku z internetowym kanałem dostępu nie ma różnicy, gdzie znajduje się klient.

Jakie obowiązki wynikają z umowy dla jej stron?

Oczywiście poza rzetelnym wywiązywaniem się z postanowień umowy ustawa narzuca jeszcze kilka obowiązków na strony umowy. Bank, świadcząc usługi na podstawie umowy o usługi bankowości elektronicznej, obowiązany jest do:

 1. zapewnienia posiadaczowi bezpieczeństwa dokonywania operacji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych,

 2. udostępniania posiadaczowi informacji o dokonanych operacjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach, w terminach i w sposób określony w umowie,

 3. niezwłocznego poinformowania o odmowie lub braku możliwości wykonania zleconej operacji z przyczyn niezależnych od banku.

Oczywistym jest, że ustawodawca nakłada także pewne obowiązki na posiadacza. Posiadacz mianowicie jest obowiązany do nieujawniania informacji o działaniu elektronicznego instrumentu płatniczego udostępnionego w ramach umowy o usługi bankowości elektronicznej, których ujawnienie może spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo zlecanych operacji.

Jakie występują potencjalne zagrożenia w korzystaniu z e-konta? Sposób działania oszustów internetowych

Korzystanie z bankowości internetowej, pomimo jej specyfiki gwarantującej raczej wysoki poziom bezpieczeństwa, stwarza jednak pewne zagrożenia. Najpoważniejszym jest niebezpieczeństwo nieautoryzowanego dostępu (tzn. bez naszej wiedzy i zgody) do konta przez osoby trzecie - oszustów, czy innych przestępców. Osoby takie mogą dokonywać na nasz rachunek różnych operacji - mogą na przykład przelać wszelkie dostępne środki na inne konto.

Wielu bowiem klientów banków internetowych daje się cyberprzestępcom nabierać na bardzo prostą sztuczkę. Procedura wygląda następująco:

Klient wchodzi na fałszywą stronę banku i tam podaje dane dotyczące swojego konta. Innym sposobem jest reakcja na prośby o podanie mailem danych osobowych. Klient sam daje oszustom klucz do swoich pieniędzy - zastosowanie się do takich poleceń może bowiem spowodować wyczyszczenie stanu konta.

Większość jednak przestępstw związanych z tymi bankami wynika z nieprzestrzegania przez posiadaczy rachunków podstawowych zasad bezpieczeństwa, nieuwagi użytkowników, czy też ich zwykłego lenistwa.

W jaki sposób banki zabezpieczają się przed ryzykiem dokonywanych transakcji?

Banki w celu poprawy bezpieczeństwa swych systemów transakcyjnych on-line, tworzą różne systemy zabezpieczeń. Podstawowym elementem zabezpieczenia są:

 1. szyfrowanie połączenia na linii klient-bank. Powszechnie obecnie stosowany do nawiązywania połączeń szyfrowanych bezpieczny protokół SSL pozwala na zagwarantowanie wystarczającej poufności przesyłania danych między bankiem a klientem,

 2. dodatkowo, certyfikaty wydawane przez odpowiednie instytucje, gwarantują iż klient połączył się z bankiem, a nie z kimś, kto się za bank podaje,

 3. bank również musi mieć pewność, że połączył się z nim właściwy klient, a podstawowym sposobem identyfikacji jest numer klienta i hasło,

 4. niektóre banki stosują dodatkowe zabezpieczenia np. podpis elektroniczny,

 5. hasła jednorazowe, generowane przez niewielkie urządzenie tzw. tokeny. Zaletami takiego rozwiązania są unikalność hasła oraz jego krótka ważność (kilka minut),

 6. listy kodów, w systemach bankowych stosujących ten rodzaj zabezpieczeń, w celu dokonania pewnych operacji (głównie przelewów) należy podać jednorazowy kod, zawarty na liście przesyłanej przez bank.

Pamiętaj, że:

 • Bezpieczeństwo dokonywanych transakcji jest uzależnione od samego klienta,

 • E-konto daje Ci możliwość dysponowania środkami kiedy chcesz i w sposób o wiele szybszy niż bankowość detaliczna,

 • Cechą charakterystyczną umowy o usługi bankowości elektronicznej jest to, że bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez posiadacza, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez posiadacza,

 • Jednym z rodzajów bankowości elektronicznej jest tzw. bankowość internetowa, które umożliwia dostęp do rachunku bankowego przy wykorzystaniu technologii przeglądarek internetowej,

 • Ostatnio najbardziej dynamicznie rozwijającą się formą bankowości jest tzw. home banking, czyli dostęp do konta poprzez internet, dokładniej poprzez przeglądarkę internetową, dzięki temu rozwiązaniu usługa ta jest dostępna z każdego komputera podłączonego do internetu.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ