Zmiana zasad poboru opłat na autostradach w związku z konfliktem na Ukrainie

Od 1 czerwca 2022 r. użytkownicy pojazdów posiadających ukraińskie tablice rejestracyjne, korzystający z państwowych i koncesyjnych dróg płatnych w Polsce, będą zobowiązani do wnoszenia opłat drogowych na zasadach obowiązujących pozostałych użytkowników dróg.

Pojazdy przewożące pomoc humanitarną 

Zmiana nie dotyczy pojazdów przewożących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Niezależnie od państwa rejestracji takie pojazdy nadal nie będą musiały wnosić opłat za przejazd po drogach płatnych w Polsce pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.

Każdy podmiot lub organizacja planująca przejazd pojazdu lub konwoju z pomocą humanitarną przez terytorium Polski powinien przekazać na adres humanitarianaid@mi.gov.pl następujące informacje:

  • dane kontaktowe (nazwa organizacji, adres siedziby, adres poczty e-mail, telefon kontaktowy, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu),
  • ilość pojazdów,
  • numery rejestracyjne pojazdów,
  • wskazanie kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany,
  • wskazanie planowanej trasy przejazdu przez Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków autostrad A1, A2 i A4 oraz daty przejazdu przez terytorium Polski w obydwu kierunkach.

W przypadku zwolnienia od opłat za przejazd odcinkami koncesyjnymi wniosek powinien zostać przekazany z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Skąd zmiana?

Dotychczasowe zasady traktowania użytkowników pojazdów posiadających ukraińskie tablice rejestracyjne obowiązują tylko do końca maja. Ministerstwo nie uznaje za celowe przedłużanie stosowania specjalnego reżimu w odniesieniu do pojazdów na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Obserwowane w marcu oraz kwietniu zjawisko zwiększonego ruchu pojazdów na ukraińskich tablicach rejestracyjnych na wybranych kierunkach, świadczące o przemieszczaniu się uchodźców z Ukrainy w kierunku Polski i innych państw Europy już nie występuje. Może to oznaczać, że pojazdy na ukraińskich numerach rejestracyjnych poruszające się po drogach na terenie naszego kraju nie przewożą uchodźców uciekających przed wojną.

Zaobserwowali ten fakt również koncesjonariusze płatnych odcinków autostrad, którzy zapowiedzieli począwszy od dnia 1 czerwca br. powrót do zwykłego reżimu poboru opłat w odniesieniu do użytkowników pojazdów posiadających ukraińskie tablice rejestracyjne, przy jednoczesnym utrzymaniu polityki zwalniania od opłat drogowych pojazdów lub grup pojazdów zgłoszonych przez polskie organizacje pozarządowe i zagraniczne organizacje, jako niosących pomoc dla obywateli Ukrainy, na podstawie wniosków przesłanych do koncesjonariuszy.

Mając na uwadze wolę ujednolicenia zasad dotyczących poboru opłat drogowych na wszystkich drogach płatnych w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję, aby drogi objęte systemem e-TOLL zarządzanym przez administrację rządową zostały objęte takim samym reżimem jak odcinki koncesyjne.

Więcej informacji i tłumaczenie na język ukraiński w załączonym piśmie: Informacja MI w sprawie poboru opłat od pojazdów i konwojów humanitarnych


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika