Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT 2013. Kalendarz podatnika. Luty.

Uwaga, jeżeli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywają na Tobie obowiązki związane z wypełnieniem i przesłaniem deklaracji podatkowych. W przedmiotowym artykule wskażemy jakie informacje podatkowe należy przesłać do końca lutego.

 

PIT-8C – płatnik stypendiów, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mają obowiązek przesłać na przedmiotowym formularzu informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych do podatnika oraz urzędu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika

PIT- 11 – płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek przesłać na przedmiotowym formularzu informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach do podatnika oraz urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika

PIT - 11A - organy rentowe mają obowiązek przesłać na powyższym formularzu imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

PIT-40 – płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek przesłać na przedmiotowym formularzu roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika

PIT – 40A - organy rentowe mają obowiązek przesłać na przedmiotowym formularzu roczne obliczenie podatku podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT-R – płatnicy dokonujący wypłat należności wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osobom pełniącym obowiązki społeczne i obywatelskie mają obowiązek przesłać informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

IFT-1/IFT-1R - Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek przesłać informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.5.2017

  Wkrótce upomnienia dotyczące nieprawidłowości w JPK_VAT

  Po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 9.1.2014

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

  Rozliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych należy składać do dnia 30 kwietnia 2014. Zaznaczyć jednak należy, że już w styczniu upływają ważne z punktu widzenia rozliczeń (...)

 • 16.9.2017

  Sprawdzisz kontrahenta w urzędzie skarbowym

  Projekt przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać (...)

 • 3.4.2009

  Nierozliczone składki kobiet zostaną uzupełnione w I połowie 2008 roku

  Do końca czerwca 2008 r. składki na ubezpieczenia społeczne kobiet, które przebywały na urlopach wychowawczych i pobierały zasiłki macierzyńskie za okres od stycznia 1999 r. do maja 2001 (...)