PIT 2013. Kalendarz podatnika. Luty.

Uwaga, jeżeli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywają na Tobie obowiązki związane z wypełnieniem i przesłaniem deklaracji podatkowych. W przedmiotowym artykule wskażemy jakie informacje podatkowe należy przesłać do końca lutego.

 

PIT-8C – płatnik stypendiów, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mają obowiązek przesłać na przedmiotowym formularzu informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych do podatnika oraz urzędu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika

PIT- 11 – płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek przesłać na przedmiotowym formularzu informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach do podatnika oraz urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika

PIT - 11A - organy rentowe mają obowiązek przesłać na powyższym formularzu imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

PIT-40 – płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek przesłać na przedmiotowym formularzu roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika

PIT – 40A - organy rentowe mają obowiązek przesłać na przedmiotowym formularzu roczne obliczenie podatku podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT-R – płatnicy dokonujący wypłat należności wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osobom pełniącym obowiązki społeczne i obywatelskie mają obowiązek przesłać informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

IFT-1/IFT-1R - Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek przesłać informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika