Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT 2013. Tak zmieniły się ulgi podatkowe.

Odliczenie za Internet zostało zlikwidowane, natomiast ulga na wychowanie dziecka została bardzo mocno ograniczona. Przywileje stracili też bogaci rodzice oraz naukowcy i artyści.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany wprowadzone tą ustawą podatnicy mają obowiązek uwzględnić w rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2013.

Zrobili łatwiej, by teraz zlikwidować

Według obowiązujących dotychczas przepisów można było odliczyć od dochodu wydatki na Internet do 760 zł. Taka kwota pomniejszała dochód, który podlegał opodatkowaniu.

Wydatki na Internet można było dokumentować np. zwykłym rachunkiem, na którym będą nasze dane oraz dane sprzedawcy usługi. Korzystanie z sieci potwierdzą też przelewy bankowe na konta operatorów. Istniała również możliwość odliczenia ulgi nawet wtedy, gdy korzystaliśmy z sieci przez komórkę lub płaciliśmy za przeglądanie stron www w kafejce internetowej.

Od dnia wejścia w życie nowelizacji odliczenie z tytułu użytkowania sieci Internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia

Zaznaczyć należy, że podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z powyższego odliczenia, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

Ulga na dziecko? Tak rozliczasz się teraz

W rozliczeniu za rok 2013 z ulgi nie będą mogli skorzystać rodzice wychowujący jedno dziecko, jeżeli ich roczny dochód jest wyższy niż 112 tys. zł. Z ulgi na wychowanie dziecka bez żadnych zmian będą mogli korzystać rodzice dwójki dzieci.

Sytuacja zmieniła się natomiast na korzyść w przypadku posiadania trójki lub większej liczby dzieci - i tak ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50%, natomiast na czwarte i każde kolejne o 100%.

Na gruncie obowiązujących dotyczas przepisów prawnych rodzina z trójką dzieci mogła odliczyć od podatku max 3.336,12 zł, natomiast po wejściu w życie nowelizacji rodzina taka może odliczyć na pierwsze i drugie dziecko po 1.112,04 zł, natomiast na trzecie 1.668,06 zł. W konsekwencji w takiej sytuacji ulga na wychowanie dziecka maksymalnie będzie wynosić 3.892,14 zł. Na czwarte i każde kolejne dziecko będzie przysługiwało odliczenie do 2.224,08 zł.

Bogaci z jednym dzieckiem powinni zapomnieć o uldze

Jak wskazaliśmy powyżej w rozliczeniu PIT za rok 2013 rodziny z jednym dzieckiem, w których łączny dochód roczny przekracza 112.000 zł, nie będą już mieli prawa do skorzystania z powyższej ulgi. Natomiast jeśli ich dochód nie przekroczy tego progu, skorzystają z preferencji na starych zasadach.

Przy dwójce dzieci wysokość dochodu nie ma znaczenia – ulga przysługuje w takim samym zakresie, jak dotychczas. Na trzecie i następne dziecko w rodzinie odpis wzrósł o 50 proc. Bez względu na dochody rodziców.

Twórcy straclili  preferencję. Ale nie wszyscy

Nowelizacja ustawy o PIT dotknęła również osoby, które dotychczas korzsytały z preferencyjnych 50-proc. kosztów uzyskania przychodu za prawa autorskie.

Artyści czy dziennikarze płaciili dotychczas podatek od połowy swoich dochodów. W rozliczeniu za rok 2013 nadwyżka przychodów ponad 42.764 zł nie będzie już objęta preferencyjnymi kosztami. Podatnik w dalszym ciągu ma prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Beata

19.2.2014 21:9:30

Re: PIT 2013. Tak zmieniły się ulgi podatkowe.

Wreszcie otworzyli oczy urzędnicy jedni mają furę a wielodzietne rodziny odpady


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.4.2012

  Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

  Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel podatkowy nie może domagać się od dłużnika (podatnika) uregulowania zobowiązania, ponieważ mimo niespełnienia powinności ze strony dłużnika, wskutek (...)

 • 19.9.2017

  Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT

  Ulga na dzieci to jedna z najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych. Jest to rodzaj swoistej polityki prorodzinnej państwa, które stara się wspierać rodziców i rodziny wielodzietne. (...)

 • 10.1.2019

  Zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości od 2019 r.

  1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 14.11.2012

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

  W dniu 11 listopada 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 24 października 2012 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)