Płatnik 2018 – w styczniu i lutym sprawdź obowiązkowe zgłoszenia i wyślij raporty PIT

Styczeń 2018 r. to miesiąc, w którym płatnicy podatków powinni skontrolować stan posiadanych oświadczeń wpływających na zasady i wysokość pobieranych zaliczek na podatek PIT za pracowników. Z końcem lutego upływa natomiast termin sporządzenia formularzy PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1R oraz PIT-8AR. Dla tych wszystkich, którzy nie zdecydują się na ich wysyłkę do fiskusa w formie elektronicznej, termin skraca się i kończy ostatniego dnia stycznia 2018 r.

Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy w 2018 r. wynikają z oświadczeń składanych przez zatrudnianych w trakcie roku. Płatnik winien sprawdzić, czy zatrudniony:

●        na podstawie umowy o pracę chce odliczenia od podatku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, dzięki czemu jego wynagrodzenie będzie wypłacane w wyższej kwocie - wymaga to złożenia oświadczenia na druku PIT-2,

●        rozliczać się będzie łącznie z małżonkiem zarabiającym w innym przedziale skali podatkowej lub jako samotny rodzic – pozwala to na dodatkowe odliczenie od podatku kolejnej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek lub stosowanie niższego niż zakładanego pierwotnie dla podatnika przedziału skali podatkowej,

●        posiada dzieci objęte opieką dziennego opiekuna lub uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola – w celu otrzymania nieopodatkowanego świadczenia do 1.000 zł rocznie,

●        posiada informacje, jakie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można otrzymać w kwotach brutto, 

●        złożył oświadczenie o miejscu zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – celem zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,

●        złożył oświadczenie w celu pobierania zaliczki na podatek według wyższego progu skali podatkowej (32%),

●        złożył oświadczenie o zaprzestaniu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi i pochodnymi.

Kontrola powyższych oświadczeń już na początku roku pozwala na ustalenie jednolitych zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy przez wszystkie miesiące 2018 roku. W przypadku zmiany sytuacji faktycznej, to na pracowniku ciążyć będzie obowiązek aktualizacji oświadczeń i poinformowania płatnika o zmianach. Dzięki programowi e-pity Płatnika powyższe oświadczenia wypełnić można na przygotowanych wzorach oraz przy użyciu przyjaznego, łatwego w obsłudze interfejsu.

W styczniu i lutym przypada również termin wysyłki informacji podsumowujących rozliczenia wynagrodzeń i zaliczek na podatek dochodowy. Trafić one muszą do właściwych urzędów skarbowych w terminie do końca stycznia, o ile tylko płatnik nie korzysta z wysyłki elektronicznej. Jeżeli jednak pracodawca skorzysta z e-pity Płatnika i przygotowane druki zostaną dostarczone do organów skarbowych elektroniczne, to termin ten wydłuża się do końca lutego 2018 r.
Elektronicznie wysyłać można poniższe druki:

●        PIT-11 (w wersji nr 23), będący informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

●        PIT-R -  (w wersji nr 18), będący informacją o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,

●        PIT-8C – (w wersji nr 8), będący Informacją o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o, niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

●        IFT-1R – w wersji nr 13, będący informacją o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

Do końca stycznia natomiast, wysyłać należy do właściwych dla płatnika organów skarbowych formularze: PIT-4R lub PIT-8AR.

Pamiętać należy również o przygotowaniu z końcem lutego 2018 r. informacji podsumowujących dla podatników. Płatnik, który dokonywał wypłat na rzecz osób fizycznych, od których pobierał zaliczkę na podatek dochodowy, przygotowuje i przesyła PIT-11 (w wersji 23), PIT-R (w wersji 18), PIT-8C (w wersji 8) lub IFT-1R (w wersji 13). 


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika