Świadectwo pracy za pracę w Niemczech

Kiedy w Niemczech można żądać od pracodawcy wystawienia lepszego świadectwa pracy?

Po zakończeniu stosunku pracy, pracownik ma prawo do uzyskania świadectwa pracy. Nie zawsze otrzymane świadectwo jest jednak sformułowane po jego myśli. Negatywne sformułowania lub co gorsza stwierdzenia nieprawdziwe, mogą znacznie utrudnić zdobycie nowej pracy. Czy w takiej sytuacji pracownik może wymagać od pracodawcy wystawienia lepszego świadecta pracy?

W jakich sytuacjach pracownik może wymagać od pracodawcy wystawienia lepszego świadectwa pracy?

W przypadku otrzymania negatywnego świadectwa pracy, pracownicy w Niemczech mogą pod pewnymi warunkami zażądać od pracodawcy poprawienia go. Jednocześnie należy pamiętać, iż podczas wypisywania świadectwa pracy pracodawca posiada zakres swobodnej oceny, o czym zadecydował Federalny Sąd Pracy już w roku 1971. Zgodnie z ówczesnym wyrokiem sądu pracodawca może swobodnie decydować o tym, jakich sformułowań użyje oraz które informacje o pracy pracownika zostaną umieszczone w świadectwie pracy. Jedynym warunkiem jest trzymanie się przez niego prawdy (Federalny Sąd Pracy, wyrok z dnia 29.07.1971; sygnatura akt 2 AZR 250/70).

Jeśli świadectwo pracy sporządzone przez pracodawcę zawiera nieprawdziwe informacje na temat pracy oraz cech charakterystycznych pracownika, to ten może złożyć do sądu pozew o zmianę treści świadectwa. Po czyjej stronie leży obowiązek przedłożenia dowodów, zależy od wystawionej oceny.

  • Świadectwo poniżej przeciętnej:

Jeśli pracownik żąda poprawy świadectwa pracy ocenionengo jako „poniżej przeciętnej”, to w tym wypadku to pracodawca musi przedstawić dowody świadczące o prawidłowości wystawionej oceny (decyzja Federalnego Sądu Pracy, wyrok z dnia 14.10.2013, sygnatura akt 9 AZR 12/03)

  • Przeciętne świadectwo pracy:

W przypadku świadectwa pracy ocenionego jako „przeciętne”, to pracownik musi dowieść i przedstawić fakty świadczące o ponadprzeciętnym wykonywaniu pracy (decyzja Sądu Pracy w Kassel, wyrok z dnia 3.05.2006, sygnatura akt 8 Ca. 490/05).

Ponadto ewentualne ustalenia zawarte w tymczasowym świadectwie pracy oraz ustalenia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem na temat zawartości świadectwa pracy, są dla pracodawcy wiążące (Krajowy Sąd Pracy w Nürnberg, wyrok z dnia 16.06.2009, sygnatura akt 9 AZR 352/04). W szczególności nie może on zmienić świadectwa pracy na niekorzyść pracownika (Federalny Sąd Pracy, wyrok z 21.06.2005, sygnatura akt 9 AZR 352/04).

Czy prawo na zmianę oceny świadectwa pracy może ulec przedawnieniu?

Zgodnie z decyzją Sądu Pracy w Frankfurcie nad Menem odwołanie od oceny świadectwa pracy musi mieć miejsce najpóźniej na sześć miesięcy od momentu rozwiązania umowy o pracę. W przeciwnym razie prawo do zmiany oceny zawartej w świadectwie pracy ulegnie przedawnieniu (Sąd Pracy w Frankfurcie nad Menem, wyrok z dnia 27.09.2004, sygnatura akt 15 Ca 10684/03).

Autor: Adam Gaik, Dojczland.info, Facebook.com/Dojczland.info


Adam Gaik

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika