Ukończenie postępowania układowego - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

Do ukończenia postępowania układowego nie dochodzi niestety z mocy prawa, ani w żaden inny sposób samoczynnie. Konieczne jest dokonanie w tym celu pewnych czynności.

W jaki sposób dochodzi do ukończenia postępowania układowego?

Do ukończenia postępowania układowego konieczne jest złożenie stosowanego wniosku. Za zakończone uznaje postępowanie sąd. Nie czyni tego z urzędu, lecz na wniosek dłużnika lub kuratora. Sąd może tego jednak dokonać po stwierdzeniu, że wszystkie zobowiązania, wynikające z układu, zostały wykonane.

Uznanie postępowanie układowego za zakończone jest dokonywane przez sąd w drodze postanowienia. Postanowienie to natomiast musi zostać podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

Jakie skutki wywołuje postanowienie o ukończeniu postępowania układowego?

Prawomocne postanowienie o ukończeniu postępowania układowego staje się wykreślenia z ksiąg wieczystych i rejestrów wpisów o zabezpieczeniu wykonania układu.

Pamiętaj, że:

  • „Ukończenie” postępowania układowego to sytuacja będąca jedną z form zakończenia postępowania układowego, ponieważ drugą formą jest umorzenie postępowania,
  • ostanowienie o ukończenie postępowania układowego podaje się do publicznej wiadomości przez obwieszczenie (nie doręcza się uczestnikom tego postępowania),
  • Ukończenie postępowania układowego następuje z chwilą wykonania przez dłużnika wszystkich zobowiązań wynikających z układu, tak więc ukończenie postępowania następuje na wniosek dłużnika lub kuratora oraz po ustaleniu przez sąd wykonania przez dłużnika wszystkich zobowiązań z układu.
  • Stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r. w związku z utratą mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem (Dz. U. 1934 r., Nr 93, poz. 836 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika