Uproszczona forma uiszczania zaliczek na podatek dochodowy dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają szansę uniknąć składania comiesięcznych deklaracji PIT-5 i zastąpić ten obowiązek uiszczaniem jednolitej w całym roku zaliczki na podatek dochodowy. Należy jednak się spieszyć, gdyż możliwość przejścia na uproszczony system rozliczania się z fiskusem zależy od złożenia stosowanego oświadczenia - do 20 lutego roku podatkowego.

Na czym polega metoda uproszczona?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać w tym roku podatkowym z możliwości uiszczania jednolitych zaliczek na podatek dochodowy. Uproszczenie takiego sposobu rozliczania się z fiskusem polega na wpłacaniu co miesiąc stałej zaliczki na podatek dochodowy, a następnie, po zakończeniu roku podatkowego, generalne rozliczenie się z fiskusem. Do tej pory podatnicy - przedsiębiorcy dokonywali wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie składanych co miesiąc deklaracji o wysokości uzyskanego przychodu (PIT- 5). Wymagało to comiesięcznego określania przychodu i powodowało zakłócenia w określaniu wysokości odprowadzanych zaliczek. Korzystając z uproszczonej metody przedsiębiorcy będą mogli uiszczać stałą zaliczkę w ciągu całego roku podatkowego. Ewentualna nadwyżka lub niedobór w uiszczanym podatku rozliczony będzie po zakończeniu roku podatkowego w rozliczeniu rocznym.

Kto może skorzystać z uproszczonej metody?

Z uproszczonej metody rozliczania się z fiskusem mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ustawa podatkowa zawiera własną definicję działalności gospodarczej, zgodnie z którą pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów niż z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak wygląda rozliczanie się z fiskusem metodą uproszczoną?

Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy wybiorą uproszczoną metodę rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych nie będą musieli składać comiesięcznych deklaracji.

Wybierając metodę uproszczoną, zobowiązani będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej lub przy zastosowaniu jednolitego liniowego podatku 19% - dla podatników, którzy wybrali liniowy podatek. Podstawą obliczenia właściwej kwoty podatku (od której należy obliczyć 1/12) stanowi dochód wykazany w zeznaniu rocznym podatnika składanym za rok 2002 (czyli w zeznaniu podatkowym składanym w 2003 roku). Jeżeli w zeznaniu tym podatnik nie wykazał dochodu lub wykazał dochód niższy niż 2790 złotych, podstawą obliczenia właściwej kwoty podatku jest dochód wykazany w zeznaniu rocznym za rok 2001. Jeżeli także w tym zeznaniu podatnik nie wykazał dochodu lub wykazał dochód niższy niż 2790 złotych, wybór uproszczonej metody nie jest możliwy.

Wybór metody uproszczonej tylko do 20 lutego !!

Należy pamiętać, że wybór metody uproszczonej możliwy jest w drodze oświadczenia składanego właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego. Oświadczenie to powinno być złożone do dnia 20 lutego roku podatkowego. Raz złożone oświadczenie skutkuje rozliczaniem się w ten sposób w latach następnych, chyba że podatnik w ten sam sposób (a więc w drodze oświadczenia składanego do 20 lutego roku podatkowego) zrezygnuje z tej metody). Należy jednak pamiętać, że wybierając metodę uproszczoną nie można w ciągu roku podatkowego zmienić zasad uiszczania zaliczek.

Konsekwencje stosowania metody uproszczonej.

Wybierając metodę uproszczoną podatnik musi pamiętać, że zobowiązany jest (bez składania deklaracji) uiszczać zaliczki na podatek dochodowy w stałej wysokości do 20 dnia każdego miesiąca, natomiast za miesiąc grudzień - do 20 grudnia. Kwotę uiszczanych zaliczek na podatek dochodowy należy obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wybierając metodę uproszczoną należy stosować ją przez cały rok podatkowy. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego, podatnicy zobowiązani są rozliczyć się z fiskusem w drodze zeznania podatkowego.

Należy pamiętać, że wybierając metodę uproszczoną możemy skutecznie zaplanować pewne stałe wydatki w ciągu roku podatkowego. Pozwoli to podatnikom odpowiednio zaprogramować strukturę wydatków i możliwości inwestycyjne. Osiąganie jednak wyższych dochodów niż w roku, z którego dochody stanowiły podstawę do obliczenia kwoty zaliczki, może skutkować obowiązkiem jednorazowego uiszczenia znacznej kwoty podatku wynikające z zeznania rocznego. Wymierną korzyścią wybrania metody uproszczonej jest jednak brak obowiązku składania co miesiąc deklaracji.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika