Wsparcie rybołówstwa morskiego

Pomoc finansowa dla armatorów statków rybackich w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie oraz wsparcie w ramach programów PO RYBY 2014-2020 i Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 to najważniejsze zagadnienia omówione na spotkaniu podsekretarza stanu Krzysztofa Ciecióry ze środowiskiem rybackim w Suchaczu i Wolinie.

Program operacyjny PO RYBY 2014-2020

Wiceminister Krzysztof Ciecióra poinformował o zamiarze uruchomienia tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w ramach programu operacyjnego PO RYBY 2014-2020.


Pomoc dla armatorów statków rybackich w związku z wojną w Ukrainie

Wiceszef resortu rolnictwa przekazał informację o planowanej kontynuacji pomocy finansowej dla armatorów statków rybackich w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie. Trwają uzgodnienia z Komisją Europejską dotyczące wysokości stawek dla odpowiednich długości statków.

Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027

Rozmowy dotyczyły również Priorytetu 1 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Celem Priorytetu 1 jest Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowa i ochrona żywych zasobów wodnych.

Wsparcie finansowe w ramach tego priorytetu obejmuje następujące działania: kapitał ludzki, innowacje, dywersyfikacja działalności rybackiej, poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, inwestycje w portach, trwałe zaprzestanie działalności połowowej, kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, gromadzenie danych rybackich, ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko.

Pierwsze nabory, w tym dotyczące trwałego zaprzestanie działalności połowowej, zostaną uruchomione w III kwartale 2023 r.

Pomoc finansowa na Priorytet 1 wynosi 314 161 700 euro, w tym: 204 364 280 euro dla sektora rybackiego oraz 109 797 420 euro na kontrolę i gromadzenie danych.

Projekty objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1

Osiągnięciu celu Priorytetu 1 Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowa i ochrona żywych zasobów wodnych służyć ma realizacja projektów ukierunkowanych na:

  • wzmocnienie działalności połowowej zrównoważonej pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym;
  • ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych;
  • zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2;
  • propagowanie dostosowania zdolności połowowej do uprawnień do połowów;
  • wspieranie systemu skutecznej kontroli i egzekwowania w zakresie rybołówstwa oraz pozyskiwania i gromadzenia wiarygodnych danych rybackich na potrzeby podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę.

Wsparcie udzielane w ramach Priorytetu 1 będzie obejmować również m.in.:

  • projekty inwestycyjne w portach w celu poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich;
  • innowacje polegające na opracowaniu rozwiązań innowacyjnych dla rybołówstwa, które po ocenie ich wpływu na środowisko mogłyby zostać wprowadzone do użytku;
  • działania dla poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

Pomoc w związku z incydentem na Odrze

Podczas spotkania ze społecznością rybacką w Wolinie wiceminister Krzysztof Ciecióra poinformował zebranych o planowanej pomocy dla armatorów statków rybackich posiadających specjalne zezwolenia połowowe wydane na obszar Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Kamieńskiego i Jeziora Dąbie. Pomoc ta jest związana z zakazem prowadzenia działalności połowowej na tych obszarach w związku z incydentem ekologicznym na Odrze.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika