Ruch drogowy

Wymiana praw jazdy

Obowiązek wymiany praw jazdy

Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej. Ustawowy obowiązek wymiany praw jazdy został doprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

Terminy wymiany praw jazdy

Terminy wymiany praw jazdy zostały ustalone następująco:

 • dokumenty wydane przed dniem 1 stycznia 1984r. powinny były zostać wymienione do dnia 31 marca 2003r.,
 • dokumenty wydane w okresie od dnia 1 stycznia 1984r. do dnia 30 kwietnia 1993r. powinny zostać wymienione do dnia 31 grudnia 2004r.,
 • dokumenty wydane w okresie od dnia 1 maja 1993r. do dnia 30 czerwca 1999r. powinny zostać wymienione do dnia 30 czerwca 2006r.,
 • dokumenty wydane po dniu 1 lipca 1999r. również powinny zostać wymienione do dnia 30 czerwca 2006r..

Wniosek o wymianę prawa jazdy

Wymiany dokumentów dokonuje organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami (starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy) na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami złożony na odpowiednim druku.
Do wniosku dołącza się:

 • wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,
 • dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu (70 zł).

Należy zaznaczyć, że upływ terminów przewidzianych na wymianę praw jazdy powoduje, że dokumenty podlegające wymianie tracą ważność.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ROBERT KOT

17.3.2013 16:5:39

Re: Wymiana praw jazdy

mam zatrzymane prawo jazdy starego typu z braku wymiany jak odzyskac

kr

2.4.2012 20:22:39

Re: Wymiana praw jazdy

czy stare blankiety prawa jazdy sa jeszcze wazne . podobno trybunal konstytucyjny stwierdzil waznosc starych blankietow. a co jesli do tej pory nie zostalo wymienione.czy stracilo waznosc.i co dalej.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.3.2019

  Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana prawa jazdy

  W okresie powojennym w Polsce prawa jazdy wydawane były na podstawie różnych aktów prawnych. Wprowadzały one różnorodne wzory druków prawa jazdy a także różnorodne (...)

 • 6.12.2004

  Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

 • 16.12.2017

  Kiedy można pobierać opłaty za wydanie prawa jazdy, a kiedy nie?

  Obciążenie kierowcy kosztami wymiany prawa jazdy, gdy jest ona następstwem działań organów władzy samorządowej, nie znajduje uzasadnienia konstytucyjnego - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

 • 25.3.2018

  Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)