Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

Kto może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.?

Artykuł 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to przypadków, gdy umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Jaką stawką ryczałtu opodatkowany jest wynajem?

Osoby wynajmujące mogą zatem opodatkować swoje dochody w formie ryczałtu.  Począwszy od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje tylko jedna stawka ryczałtu, tj. 8,5%. Do 31 grudnia 2009 r. przy opodatkowaniu  przychodów z najmu, dzierżawy obowiązywały dwie stawki ryczałtu: 8,5 % i 20 % od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą równowartość  4000 euro.

 A co w przypadku wynajmu tablic reklamowych?

Umowa wynajmu tablic reklamowych może zostać opodatkowana ryczałtem.

W przypadku więc, gdy przedmiotem najmu jest tablica reklamowa wraz z miejscem, na którym jest zainstalowana, a podatnik (będący osobą fizyczną) nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, również reklamowej - może opodatkować swoje dochody (z uzgodnionych w umowie rat czynszu za najem) w formie ryczałtu. Stawka wynościć będzie równiż 8,5%

Od tablicy reklamowej podatnik płaci ponadto gminie podatek od nieruchomości.

Podstawa prawna:


  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r., Nr 144, poz. 930, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika