Zalety i wady wyboru metody kasowej

Jakie terminy zapłaty podatku obowiązują podatników stosujących metodę kasową?

 

Podstawowy termin zapłaty podatku przez wszystkich podatników koreluje z terminem złożenia deklaracji. Zgodnie bowiem z art. 103 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Tymczasem podatnicy stosujący metodę kasową są zobowiązani do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatnicy są obowiązani wyliczyć i wpłacić podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego - oczywiście bez wezwania organu podatkowego.

Zalety wyboru metody kasowej 

Metoda kasowa ma w praktyce tylu zwolenników, ilu przeciwników. Do jej głównych zalet można zaliczyć dość znaczne odroczenie podatku do zapłaty poprzez szczególne określenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Wybór metody kasowej oznacza również mniej deklaracji składanych w trakcie roku podatkowego – podatnik składa ich tylko cztery zamiast dwunastu.

Niestety powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z terminem zapłaty wymaga od podatnika stosującego tę metodę wprowadzenia do swojej ewidencji sprzedaży rubryki pozwalającej na monitorowanie zapłat.

Wady wyboru metody kasowej 

Do głównych wad metody kasowej należy zaliczyć przede wszystkim uzależnienie powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego od całkowitej zapłaty za fakturę.

Pewne trudności nie ominą również kontrahentów podatnika stosującego metodę kasową, którzy sami nie są małymi podatnikami. 

Można uznać, iż metoda kasowa korzystna jest przede wszystkim dla tych podatników, którzy wykazują dużą sprzedaż w porównaniu z zakupami, a więc nie liczą na zwrot podatku z urzędu skarbowego. Z pewnością nie należy natomiast tej metody polecać podatnikom, którzy dokonują sprzedaży stawkami niższymi niż podstawowa, a także tym, którzy otrzymują duże zwroty z urzędu (a więc również podatników w trakcie realizacji inwestycji).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika