Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

Spółki nieposiadające osobowości prawnej, a więc spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółka cywilna nie są podatnikami podatku dochodowego. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody wspólników tych spółek.

Jak ustala się dochód wspólników?

Przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali.

Jeżeli umowa spółki nie określa praw wspólników do udziału w zysku, a podatnicy nie przedstawią dowodów na określenie tych praw, przyjmuje się, że prawa wspólników do udziału w zysku są równe.

W jaki sposób oblicza się koszty uzyskania przychodów wspólników?

Przy rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów, stosuje się odpowiednio zasady dotyczące rozliczania przychodów. Koszty przypadają na wspólników proporcjonalnie do ich prawa udziału w zyskach.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika