Prawo pracy: Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie w prawie pracy

Przedawnienie w prawie pracy

25.7.2016

Rozpoczynając rozważania nad instytucją przedawnienia wskazać należy, iż sprowadza się ona najkrócej rzecz ujmując do braku możliwości dochodzenia roszczenia, z uwagi na upływ czasu zakreślony regulacjami ustawowymi. W związku z tym, po upływie tego czasu podmiot zobowiązany do (...)

Co może być przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Co może być przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

1.9.2008

Zgodnie z art. 44 Kodeksu Pracy możliwe jest wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę do Sądu Pracy, w przypadku, gdy pracownik uważa, iż jest to wypowiedzenie nieuzasadnione. Jeżeli umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony, art. 45 § 1 Kodeksu (...)

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

7.12.2004

Przedawnienie roszczeń to konsekwencja upływu czasu, określonego przepisami prawa, po którym roszczeń dochodzić nie można, choćby były one bezspornie należne. Przedawnione roszczenie właściwie nie wygasa lecz nabiera cechy tzw. \"roszczenia niezupełnego\", czyli takiego, które (...)