e-prawnik.pl Porady prawne

Przedawnienie roszczeń

5 Artykułów


1 Informacji


15 Pytań i odpowiedzi


6 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Przedawnienie roszczenia z art. 55 § 1[1] k.p.

  "Pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Pracodawca uwzględnił oświadczenie, umowa o pracę została rozwiązana a pracownik otrzymał świadectwo pracy z adnotacją uwzględniającą Art. (...)"

  Przedawnienie roszczenia z art. 55 § 1[1] k.p.
 • Termin na sprostowanie świadectwa pracy

  "Czy po upłynięciu 7 dni od czasu wydania świadectwa pracy pracownik może podnieść jakiekolwiek roszczenia wobec pracodawcy? Jaki jest ostateczny termin odwołania od zapisów w świadectwie pracy i sposobu rozwiązania umowy o pracę? Czy te kwestie (...)"

  Termin na sprostowanie świadectwa pracy
 • Dodatek za nadgodziny po rozwiązaniu umowy o pracę

  "Pracownik A od 1.06.2003 do 31.07.2007 roku pracował jako dozorca w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w godzinach nadliczbowych. Zostało mu wypłacone wynagrodzenie za przepracowane godziny pracy w/g stawki podstawowej, bez dodatku za nadgodziny, nocne (...)"

  Dodatek za nadgodziny po rozwiązaniu umowy o pracę
 • Zwrot pozwu i opłaty w sprawach pracowniczych

  "Pracowałem w firmie przewozowej. Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2007 roku. Wniosłem pozew o zapłatę i sąd wezwał mnie do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie wszystkich dowodów oraz określenia okresu, (...)"

  Zwrot pozwu i opłaty w sprawach pracowniczych
 • Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń

  "Pracuję w spółce z o. o., w której prawo pracy stanowią: kodeks pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy oraz zakładowy układ zbiorowy pracy. W tymże ZUZP (podobnie jak w PUZP) ustanowione jest prawo do jednego dnia wolnego, płatnego jak (...)"

  Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń
 • Zwolnienie pracownika - ekwiwalent

  "Czy należny jest urlop wypoczynkowy /ekwiwalent pracownicy zatrudnionej od 2004 r., z czego od 02-01-2006 r. jest na zwolnieniu lekarskim. Następnie pobiera zasiłek rehabilitacyjny trwający do 27-06-2007 r. Z dniem 27-06-2007 r. chcę zwolnić ją (...)"

  Zwolnienie pracownika - ekwiwalent