Przedawnienie roszczenia o wypłatę premii

Pytanie:

Po dokładnym przeczytaniu regulaminu wynagradzania, zorientowałam się, że kadrowa w mojej firmie niesłusznie nie naliczyła mi za jeden miesiąc premii. Tym sposobem w jednym miesiącu nie otrzymałam połowy wynagrodzenia jakie należało mi się zgodnie z przepisami. Było to trzy miesiące temu. Jaką mam możliwość otrzymania tej premii? Czy w ogóle mam możliwość domagania się jej? Z tego co wiem to kilka osób nie dostało w ten sposób premii. Winną jest kadrowa i pani naliczająca płace - wynik roztargnienia i przeoczenia jednego przepisu z regulaminu wynagradzania. Czy jeśli ktoś nie otrzymał w ten sposób premii dwa lata temu - może jeszcze domagać się jej wypłaty? Czy w takiej sytuacji przedawnienie następuje po 3 latach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie określonym w kodeksie przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody. Jeśli taka premia została określona np. w regulaminie wynagradzania i pracownik spełnił warunki do jej otrzymania to ma prawo się jej domagać. Regulamin wynagradzania jest bowiem źródłem prawa pracy. Jak już wyżej zaznaczono pracownik ma prawo dochodzenia roszczenia, gdyż zarówno okres trzech miesięcy jak również 2 lat nie spowodował, że doszło do przedawnienia tej premii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: