Prawo pracy: Przedawnienie roszczeń - Porady prawne

Przedawnienie roszczenia z art. 55 § 1[1] k.p.

Pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Pracodawca uwzględnił oświadczenie, umowa o pracę została rozwiązana a pracownik otrzymał świadectwo (...)

Termin na sprostowanie świadectwa pracy

Czy po upłynięciu 7 dni od czasu wydania świadectwa pracy pracownik może podnieść jakiekolwiek roszczenia wobec pracodawcy? Jaki jest ostateczny termin odwołania od zapisów w świadectwie pracy (...)

Dodatek za nadgodziny po rozwiązaniu umowy o pracę

Pracownik A od 1.06.2003 do 31.07.2007 roku pracował jako dozorca w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w godzinach nadliczbowych. Zostało mu wypłacone wynagrodzenie za przepracowane godziny pracy w/g (...)

Zwrot pozwu i opłaty w sprawach pracowniczych

Pracowałem w firmie przewozowej. Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2007 roku. Wniosłem pozew o zapłatę i sąd wezwał mnie do uzupełnienia braków formalnych poprzez (...)

Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń

Pracuję w spółce z o. o., w której prawo pracy stanowią: kodeks pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy oraz zakładowy układ zbiorowy pracy. W tymże ZUZP (podobnie jak w PUZP) ustanowione (...)

Zwolnienie pracownika - ekwiwalent

Czy należny jest urlop wypoczynkowy /ekwiwalent pracownicy zatrudnionej od 2004 r., z czego od 02-01-2006 r. jest na zwolnieniu lekarskim. Następnie pobiera zasiłek rehabilitacyjny trwający do 27-06-2007 (...)

Przedawnienienie roszczenia wobec pracownika

Na skutek umyślnego wykasowania danych przez pracownika z firmowego laptopa (pracownik na stanowisku menadżer, między innymi wykonywał analizy ekonomiczne niezbędne do przekształcenia spółki) - (...)

Termin wniesienia pozwu o odszkodowanie

W jakim terminie należy wnieść do sądu pozew o odszkodowanie przez pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z powodu rażącego naruszenia obowiązków pracodawcy?

Przedawnienie roszczeń z umowy o pracę

Do 1995 r. pracowałem w spółce z o.o. jako pracownik odpowiedzialny m.in. za obrót kasowy. Obecnie, już po wielu latach, ówczesny prezes spółki, uważający, że okradłem spółkę grozi mi, że (...)

Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki

Pracownik we wrześniu 2000 r. otrzymał pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W listopadzie 2000 r. został ZWOLNIONY na zasadzie porozumienia stron, zaś całość przyznanej pożyczki (...)

Termin wypłaty odszkodowania pracownikowi

Sąd pracy nakazał mojemu byłemu pracodawcy sprostować świadectwo pracy, czyli wpisać prawdziwą przyczynę rozwiązania umowy o pracę - art. 55 par. 1[1] Jaki termin na wypłacenie odszkodowania, (...)

Odzyskanie zaległego wynagrodzenia

Mam już wyrok sądu I instancji nakazujący mojemu byłemu pracodawcy zapłatę zaległego wynagrodzenia na moją rzecz. Jakie kroki powinienem teraz podjąć żeby odzyskać swoje pieniądze? Czy koszty (...)

Przedawnienie roszczenia o wypłatę premii

Po dokładnym przeczytaniu regulaminu wynagradzania, zorientowałam się, że kadrowa w mojej firmie niesłusznie nie naliczyła mi za jeden miesiąc premii. Tym sposobem w jednym miesiącu nie otrzymałam (...)

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Zawarłem umowę zlecenie w lutym 2001 r. na świadczenie periodycznych, comiesięcznych czynności do końca 2003 r. z klauzulą, że rachunek za całość pracy wystawię 31 grudnia 2003 r. Tak też (...)

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Ubiegam się od zakładu pracy w którym pracowałem, (a który w momencie przejścia przeze mnie na emeryturę błędnie wykazał składniki wynagrodzenia potrzebne dla ZUS do wyliczenia wskaźnika wysokości (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika