Dodatek za nadgodziny po rozwiązaniu umowy o pracę

Pytanie:

"Pracownik A od 1.06.2003 do 31.07.2007 roku pracował jako dozorca w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w godzinach nadliczbowych. Zostało mu wypłacone wynagrodzenie za przepracowane godziny pracy w/g stawki podstawowej, bez dodatku za nadgodziny, nocne i święta. Pracownik A od roku pracuje już u innego pracodawcy i dowiedział się o kontroli PIP u swojego byłego pracodawcy w 11.2008 r., która to kontrola wykazała i nakazała wypłatę takich nadgodzin, nocnych i świątecznych u innego pracownika B za 3 lata wstecz, na którego to skargę i wniosek kontrola ta była przeprowadzona. Czy w tej sytuacji pracownikowi A należne jest niewypłacone i zaległe wynagrodzenie za nadgodziny, nocne i świąteczne i do kogo może się zwrócić o jego wypłatę?"

Odpowiedź prawnika: Dodatek za nadgodziny po rozwiązaniu umowy o pracę

Jeśli sytuacja pracownika A jest (była) taka sama jak pracownika B, tj. był on zatrudniony w tym samym systemie czasu pracy, to może żądać zapłaty dodatku za nadgodziny. Proszę jednak pamiętać, że wobec pracownika A mógł być stosowany system równoważnego czasu pracy, stosownie do art. 136kp:

§1. Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

§ 2. W systemie czasu pracy, o którym mowa w § 1, pracownikowi przysługuje, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku przewidzianego w art. 133.

Dla roszczenia o wypłatę dodatku za nadgodziny nie ma znaczenia, że A nie jest już pracownikiem tej firmy. Wystarczy, że wyśle na adres firmy pismo z wezwaniem do zapłaty. Można też poinformować PIP o braku wypłaty za nadgodziny.

Należy jednak pamiętać, że część roszczeń o dodatek za nadgodziny się przedawniła. Termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy wynosi bowiem trzy lata. Termin ten nie biegnie od zakończenia stosunku pracy, lecz od chwili, w której powinien być wypłacony dodatek za nadgodziny, zależnie od okresu rozliczeniowego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika