e-prawnik.pl Porady prawne

Układy zbiorowe porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • c.d. Pytania o skutki przejęcia pracowników w trybie art.23[1] KP

  Przejęci pracownicy są członkami Międzyzakładowego Związku Zawodowego u przekazującego pracodawcy. Jeżeli mogą w dalszym ciągu zachować członkostwo Związku, to czy nowy pracodawca, zawiadomiony (...)

  c.d. Pytania o skutki przejęcia pracowników w trybie art.23[1] KP
 • Miejsce pracy maszynisty - przestrzeganie układu

  W jaki sposób postępować, aby wyegzekwować przestrzeganie zapisów układowych?

  Miejsce pracy maszynisty - przestrzeganie układu
 • Czy upadłość pracodawcy ogranicza ochronę pracowników przed zwolnieniem?

  Czy upadłość pracodawcy ogranicza ochronę pracowników przed zwolnieniem?

  Czy upadłość pracodawcy ogranicza ochronę pracowników przed zwolnieniem?
 • Układ zbiorowy, o którym mowa w przepisach Kodeksu pracy

  Czym jest układ zbiorowy, o którym mowa w przepisach Kodeksu pracy?

  Układ zbiorowy, o którym mowa w przepisach Kodeksu pracy
 • Informacja o systemie czasu pracy

  W Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, jest zapis o podaniu do wiadomości pracownika na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego (którym jest miesiąc), indywidualnego rozkładu czasu (...)

  Informacja o systemie czasu pracy
 • Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

  Ograniczenia wynikające z art. 39 k.p., a zatem dotyczące zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym znajdują zastosowanie także do wypowiedzenia wynikających z umowy (...)

  Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki
 • Niepełnosprawność a akordowy system pracy

  Pracodawca zatrudnia pracownika z umiarkowaną niepełnosprawnością w systemie akordowym. Czy tak osoba może być zatrudniona w takim systemie? Jakie przepisy mówią o sposobie zatrudnienia takiej (...)

  Niepełnosprawność a akordowy system pracy
 • Ustalanie regulaminu pracy i czas pracy

  Witam. Pracodawca swoją decyzją wprowadził w życie Regulamin pracy. Postanowił w nim, że godziny świąteczne to przedział czasu pomiędzy 0.01 a 24.00, (niedziela, święto). Ten sam przedział (...)

  Ustalanie regulaminu pracy i czas pracy
 • Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

  Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych (...)

  Ryczałt za delegacje działaczy związkowych
 • Czy Komisja Socjalna musi byc jednomyślna?

  Jest posiedzenie Komisji Socjalnej. Uczestniczy w niej np. 10 organizacji związkowych. Czy wszystkie decyzje muszą być podjęte jednomyślnie? Z czego to ewentualnie wynika? Czy wynik 8 za 2 przeciw (...)

  Czy Komisja Socjalna musi byc jednomyślna?
 • Wyznaczenie miejsca wykonywania pracy

  Pracownik ma określone miejsce pracy w umowie o pracę, w lokalizacji konkretnego miasta.Pracuje on w systemie równoważnego czasu pracy, wykonuje zawód maszynisty kolejowego. W Zakładowym Układzie (...)

  Wyznaczenie miejsca wykonywania pracy
 • Lokal dla związków zawodowych

  Zarząd związku zawodowego lekarzy w publicznym ZOZ domaga się od dyrektora udostępnienia pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie. (...)

  Lokal dla związków zawodowych
 • Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

  Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może (...)

  Zawieszenie postanowień regulaminu pracy
 • Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń

  Pracuję w spółce z o. o., w której prawo pracy stanowią: kodeks pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy oraz zakładowy układ zbiorowy pracy. W tymże ZUZP (podobnie jak w PUZP) ustanowione (...)

  Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń
 • Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego

  W zakładzie pracy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy zawarty przez pracodawcę i organizacje związkowe. Wśród kilku organizacji związkowych tylko jedna z nich była organizacją reprezentatywną. (...)

  Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego
 • Państwowa osoba prawna a ZUZP

  Następuje wydzielenie części przedsiębiorstwa państwowego. Ta część w ustawie określona została jako "Agencja jest państwową osobą prawną", która podlega ministrowi właściwemu ds. transportu (...)

  Państwowa osoba prawna a ZUZP
 • Wniosek o rejestrację układu zbiorowego

  Jaki jest termin na złożenie wniosku do Okręgowej Inspekcji Pracy dot. rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

  Wniosek o rejestrację układu zbiorowego
 • Zasady wypłaty trzynastek

  Od dnia 22.07.2003 do dnia 01.06.2005 pracowałem u pewnego przedsiębiorcy w branży turystycznej. Dziś dowiedziałem się, iż wszyscy moi koledzy, którzy pozostali w tej firmie dostaną 13. wynagrodzenie (...)

  Zasady wypłaty trzynastek
 • Rejestracja protokołu dodatkowego

  Jakie dokumenty należy dołączyć do rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

  Rejestracja protokołu dodatkowego
 • Przejęcie zakładu a układ zbiorowy pracy

  Po przejściu zakładu pracy w całości na innego pracodawcę, nowy pracodawca powiadomił mnie o konieczności zmiany stosunku pracy i zawarcia nowej umowy o pracę z uwzględnieniem zmiany stanowiska (...)

  Przejęcie zakładu a układ zbiorowy pracy
 • Zakładowy układ zbiorowy

  W zakładzie są zatrudninieni pracownicy, którzy na podstawie art. 23.1 kp zostali przejęci od innych pracodawców (jednak objętych tym samym ponadzakładowym uzp) w różnych okresach od 8 do 15 miesięcy (...)

  Zakładowy układ zbiorowy
 • Wprowadzenie nowego układu zbiorowego

  W zakładzie są zatrudnienieni pracownicy, którzy na podstawie art. 23[1] kp zostali przejęci od innych pracodawców (jednak objętych tym samym ponadzakładowym uzp) w różnych okresach od 8 do 15 (...)

  Wprowadzenie nowego układu zbiorowego