e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek o rejestrację układu zbiorowego

Pytanie:

Jaki jest termin na złożenie wniosku do Okręgowej Inspekcji Pracy dot. rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek o rejestrację układu zbiorowego

11.10.2006

Zgodnie z art. 2419 ust. 1 ustawy - kodeks pracy zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych, do których stosowane są odpowiednio przepisy dotyczące układów pracy. Tym samym do protokołów dodatkowych stosujemy odpowiednio przepisy o rejestracji układu zakładowego. Warunkiem obowiązywania zmian wprowadzonych do układu zbiorowego pracy w drodze protokołów dodatkowych jest ich zarejestrowanie, co potwierdził Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 29 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 111/2000. Rejestracja protokołu do układu przez okręgowego inspektora pracy następuje w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez jedną ze stron układu. Jednocześnie przepisy nie przewidują, ani w stosunku do układu zakładowego ani ponadzakładowego, obowiązku zgłoszenia wniosku o rejestracje układu czy protokołu do układu w konkretnym terminie. Tym samym można przyjąć, że ustawodawca uznaje, że rejestracja rychłe wejście w życie układu lub protokołu zależy od stron, które dany akt zawarły i pozostawia jego rejestrację w dyspozycji stron. Jednocześnie kodeks pracy przewiduje, że wystarczającym jest złożenie wniosku o rejestrację przez jedną ze stron układu, ale nic nie stoi na przeszkodzie by wniosek pochodził od obu stron.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ