Prawo pracy: Układy zbiorowe

Układy zbiorowe pracy

Układy zbiorowe pracy

26.2.2014

Układem zbiorowym pracy jest porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez zakładową organizację związkową. Porozumienie to określa wzajemne prawa i obowiązki (...)

Zmiany w prawie

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika