Wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego

Pytanie:

W zakładzie pracy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy zawarty przez pracodawcę i organizacje związkowe. Wśród kilku organizacji związkowych tylko jedna z nich była organizacją reprezentatywną. Do chwili obecnej nie było zmian po stronie organizacji związkowych. Kto ze strony związkowej może w takiej sytuacji skutecznie wypowiedzieć układ zbiorowy pracy - czy może to zrobić tylko reprezentatywna organizacja związkowa czy muszą to zrobić wszystkie organizacje związkowe zawierające układ zbiorowy? Czy postanowienia wypowiedzianego układu obowiązują nadal np. do zawarcia nowego lub do wypowiedzenia warunków indywidualnych umów o pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 241 [7] § 1 kodeksu pracy, układ zbiorowy rozwiązuje się:

  • na podstawie zgodnego oświadczenia stron,
  • z upływem okresu, na który został zawarty,
  • z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron.

Jak wynika z powyższego, skutecznie wypowiedzieć układ zbiorowy mogą wyłącznie strony układu, a więc pracodawca bądź organizacje związkowe, które niniejszy układ zawarły.

Artykuł 241 [25] § 1 wskazuje m. in., że wspólna reprezentacja kilku organizacji związkowych działających u jednego pracodawcy jest powoływana w celu rokowań nad zawarciem układu zbiorowego, stąd zadania organizacji reprezentującej ograniczają się do rokowań.

Układ zbiorowy pracy obowiązuje, do końca okresu wypowiedzenia, albowiem z chwilą jego rozwiązanie zastępuje go nowy układ bądź w razie jego niezawarcia, warunki umów lub innych aktów kreujących stosunek pracy. Sytuacja ta została usankcjonowana Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt K 37/01, w którym uznano artykuł 241 [7] § 4 kp za niezgodny z Konstytucją oraz przepisami prawa Unii Europejskiej. Warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy, wynikające z układu wykreślonego z rejestru układów, obowiązują do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: