e-prawnik.pl Porady prawne

Układy zbiorowe - Artykuły dotyczące układów zbiorowych

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 26.2.2014

  Układy zbiorowe pracy

  Układem zbiorowym pracy jest porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez zakładową organizację związkową. Porozumienie to określa wzajemne prawa i obowiązki (...)

  Układy zbiorowe pracy
 • 11.3.2009

  Rady pracowników w firmach

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady (...)

  Rady pracowników w firmach
 • 12.9.2007

  Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

  Na członka zarządu spółki, prócz obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, nałożone są liczne obowiązki wynikające z ustaw szczególnych. Artykuł (...)

  Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki
 • 8.5.2005

  Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna

  Wymaga w tym miejscu podkreślenia, że czym innym jest sprawowanie funkcji członka Zarządu a czym innym jest świadczenie pracy w wykonaniu umowy o pracę. Sprawowanie funkcji członka zarządu nie (...)

  Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna
 • 3.12.2004

  Zmiany w układach zbiorowych pracy - opinia prawna

  Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. Do protokołów dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układu; tak jego zawartości, jak i procedury zawierania. Stąd (...)

  Zmiany w układach zbiorowych pracy - opinia prawna