Lokal dla związków zawodowych

Pytanie:

Zarząd związku zawodowego lekarzy w publicznym ZOZ domaga się od dyrektora udostępnienia pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie. ZOZ zatrudnia 900 osób. Czy pracodawca ma obowiązek udostępnić pomieszczenie, a jeśli tak, to czy określone są jakieś normy jakie warunki ma ono spełniać (w szczególności chodzi o wyposażenie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W istocie, zgodnie z art. 33 ustawy o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz.854 ), pracodawca, na warunkach określonych w umowie, jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. Zakładowej organizacji związkowej oraz pracodawcy przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem wynikającym z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli warunki udostępniania organizacji związkowej pomieszczeń i urządzeń technicznych określają postanowienia układu zbiorowego pracy, prawo wystąpienia z roszczeniem do sądu pracy przysługuje pracodawcy lub każdej z organizacji związkowych, której postanowienia te dotyczą.
Tak więc ustawodawca nie wskazał precyzyjnie jakie powinny być parametry techniczne udostępnionego pomieszczenia, czy też jakie konkretnie  wyposażenie ma być udostępnione oraz jakie ma posiadać parametry.  Ustawodawca nie wskazał również, że udostępnienie ma być np. nieodpłatne, a także kto będzie ponosił koszty eksploatacji pomieszczenia jak i koszty związane z wykorzystywaniem wyposażenia. Kwestie te powinny być uzgodnione pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym w drodze umowy lub mogą być określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy. To jakie pomieszczenie i wyposażanie będzie udostępnione, zależy więc od uzgodnień zawartych pomiędzy pracodawcą a związkiem,

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: