e-prawnik.pl Porady prawne

Podatki w spadkach porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Jak spadkobiercy ponoszą koszty utrzymania spadku

  Spadkobiercy nabyli spadek (dom). Orzeczenie jest prawomocne. Działu spadku jeszcze nie było. W jaki sposób spadkobiercy zobowiązani są finansować utrzymanie niezamieszkałego domu i podatki od nieruchomości? (...)

  Jak spadkobiercy ponoszą koszty utrzymania spadku
 • Prawa majątkowe, których nabycie podlega opodatkowaniu w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn

  Nabycie jakich praw majątkowych podlega opodatkowaniu, w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Prawa majątkowe, których nabycie podlega opodatkowaniu w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Opodatkowanie nabycia w drodze spadku przedsiębiorstwa po zmarłym mężu

  Czy nabycie w drodze spadku przedsiębiorstwa należącego do zmarłego męża, podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Opodatkowanie nabycia w drodze spadku przedsiębiorstwa po zmarłym mężu
 • Warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego, dotyczącego nabycia praw majątkowych w drodze spadku przez członka najbliższej rodziny

  Jakich formalności należy dopełnić, by móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego, dotyczącego nabycia praw majątkowych w drodze spadku przez członka najbliższej rodziny?

  Warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego, dotyczącego nabycia praw majątkowych w drodze spadku przez członka najbliższej rodziny
 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a odpowiedzialność za długi spadkowe

  Odziedziczyłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Mam zatem do spłaty dług wobec Agencji Nieruchomości Rolnej za działkę. Dostałam od ANR pismo, iż chcą ode mnie wyegzekwować całą kwotę, (...)

  Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Zwrot nieruchomości a dziedziczenie

  Jako spadkobierca poprzednich właścicieli wywłaszczonej nieruchomości wystąpiłem o jej zwrot zgodnie z art.137 ust.1, ponieważ zurbanizowana nieruchomość gruntowa niezabudowana stała się zbędna. (...)

  Zwrot nieruchomości a dziedziczenie
 • Przedawnienie poboru podatku od spadku

  Pan X wniósł sprawę do sądu o stwierdzenie praw do spadku po 14 latach od chwili otwarcia spadku. Uzyskał postanowienie sądu, że to on dziedziczy w całości spadek. Czy p. x może podnieść w (...)

  Przedawnienie poboru podatku od spadku
 • Spadek i podatek

  Właśnie otrzymałem z sądu prawomocne postanowienie o nabyciu spadku po babci i dziadku (nie było rozdzielności majątkowej). W skład spadku wchodzi mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Dziadek (...)

  Spadek i podatek
 • Kolejność dziedziczenia

  Mieszkamy razem z mamą w jednym domu, który stanowi naszą współwłasność. Wiem, że z punktu widzenia prawa w razie śmierci mamy całość spadku, w tym przypadku dom i grunt przechodzą na moją (...)

  Kolejność dziedziczenia
 • Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

  Odbyła się sprawa spadkowa po zmarłej matce. Sąd orzekł podział majątku 50/50 pomiędzy mną a moją siostrą. Spadek stanowiło mieszkanie w Warszawie. Jak długo trzeba czekać na uprawomocnienie (...)

  Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia
 • Darowizna a dział spadku

  Pod koniec sierpnia zmarła moja matka, pozostawiła po sobie tylko mieszkanie spółdzielcze - lokatorskie. Moje rodzeństwo (2 braci i siostra) zgodnie stwierdziło, iż prawa do mieszkania powinny przypadać (...)

  Darowizna a dział spadku
 • Wartość spadku a podatek od spadku

  Żona jest jednym ze spadkobierców po swojej mamie zmarłej w zeszłym roku w lipcu. Głównym składnikiem spadku jest nieruchomość. Mimo że oświadczenie o przyjęciu spadku zostało złożone przed (...)

  Wartość spadku a podatek od spadku
 • Obowiązek podatkowy a nowa ustawa

  Zgodnie z nową ustawą, obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku (rozdział 2 art. 61). Ja jeszcze nie przyjąłem spadku po Mamie. Nie rozumiem, (...)

  Obowiązek podatkowy a nowa ustawa
 • Dziedziczenie a obowiązek podatkowy

  Od 1 stycznia 2007 r. ma wejść nowa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Czy na mocy tej ustawy byłbym zwolniony od zapłacenia podatku (przypomnę, że Mama zmarła 10 lipca 2006r.)? Sprawa spadkowa (...)

  Dziedziczenie a obowiązek podatkowy
 • Wypłacenie przez bank środków z konta zmarłego

  Na rachunku zmarłego ojca znajduje się 15 tys. zł. W umowie z bankiem byłem uprawniony do wypłaty środków po śmierci ojca. Złożyłem wniosek o wypłatę i otrzymałem telefonicznie informację (...)

  Wypłacenie przez bank środków z konta zmarłego
 • Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

  Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

  Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa
 • Podatek od spadków - utrata zwolnienia

  Małżeństwo uzyskało w wyniku nabycia spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po ojcu. Pani w spółdzielni stwierdziła, że nie mogą oni zbyć lokalu przed upływem 5 lat, bo będą (...)

  Podatek od spadków - utrata zwolnienia
 • Opodatkowanie działu spadku

  W umowie notarialnej dotyczącej działu spadku zaznaczona jest spłata przez drugą stronę w wysokości 40 000 PLN. Czy od tej kwoty płacę podatek zgodnie z tabelą - nabywca I grupy podatkowej, czy (...)

  Opodatkowanie działu spadku
 • Potwierdzenie przekazania zachowku

  Jakim dokumentem może nastąpić potwierdzenie otrzymania i przekazania zachowku? Zachowek został wypłacony w pieniądzach w wysokości 25.000 zł. Czy musi to być potwierdzone aktem notarialnym? Czy (...)

  Potwierdzenie przekazania zachowku
 • Opodatkowanie spadku nabytego przez obcokrajowca

  Nabędę w spadku mieszkanie własnościowe w Polsce. Mam jedynie obywatelstwo niemieckie. Mieszkam na stałe za granicą i nie jestem zameldowany w Polsce i nie man NIPu. Czy muszę zapłacić w Polsce (...)

  Opodatkowanie spadku nabytego przez obcokrajowca
 • Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn

  Jak można interpretować art.16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do konkretnej sytuacji obdarowanego, który zamierza zbyć darowane mieszkanie z uwagi na poprawę warunków (...)

  Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn
 • Podatek od odziedziczonych ruchomości

  Na stronach serwisu przeczytałem, iż "... nawet w przypadku dziedziczenia istnieje kilka wyjątków, kiedy to nie podlega się podatkowi od spadków i darowizn, podatkowi temu nie podlega nabycie własności (...)

  Podatek od odziedziczonych ruchomości
 • Zwolnienie z podatku od spadku

  Jakie opłaty lub podatki będę musiał zapłacić, gdy mieszkanie po śmierci dziadka jest rozpisane na moją matkę, babkę i jej syna, a mojego wujka. Wszyscy są zgodni do przepisania mieszkania dla (...)

  Zwolnienie z podatku od spadku
 • Powstanie obowiązku zapłaty podatku od spadków

  Czy dostając spadek mam obowiązek zgłosić to w urzędzie skarbowym natychmiast, czy mam na to jakiś czas?

  Powstanie obowiązku zapłaty podatku od spadków
 • Dział spadku a obowiązek podatkowy

  Zmarł nam ojciec. Pozostawił po sobie gospodarstwo rolne. Mamy już postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy musimy dokonywać sądowego podziału czy gdy jest zgoda to wystarczy notariusz. Słyszeliśmy (...)

  Dział spadku a obowiązek podatkowy
 • Podatek od otrzymanego spadku - grupa podatkowa

  Zmarła moja ciocia, która w testamencie powołała mnie do całości spadku (m.in. działka i rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego, a więc majątek dużej wartości). Ciocia była wdową, nie miała (...)

  Podatek od otrzymanego spadku - grupa podatkowa
 • Podatek a dział spadku

  Czy dział spadku winien być przeprowadzony przed dokonaniem rozliczenia podatku od spadków i darowizn?

  Podatek a dział spadku