Zmiany dla zadłużonych?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Rząd chce m.in. usprawnić postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Chodzi o dostosowanie tego postępowania do rozwiązań przyjętych w ustawie z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

 Aby usprawnić postępowanie w ramach upadłości konsumenckiej, projekt przewiduje:

    • zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;
    • prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;
    • dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe (przez Internet);
    • rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (chodzi o zwiększenie transparentności tych postępowań).

Przewidziano także uatrakcyjnienie szybszej sprzedaży majątku upadłego w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. „pre-pack”) – poprzez rozszerzenie form wnoszonego wadium w tej procedurze. Rozwiązanie to zwiększy liczbę dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności.

Ponadto projekt ustawy – co do zasady – przenosi do postępowania restrukturyzacyjnego rozwiązania prawne, przyjęte w uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu, które można wszcząć do 30 czerwca 2021 r. Celem tego rozwiązania jest szybsze i efektywniejsze zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli. 

Kiedy nowe rozwiązania mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2021 r. Projekt jest już w Sejmie.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika