Odpowiedzialność za długi

11-letnia Zuzia nie zostanie bez renty rodzinnej...

Ministerstwo Sprawiedliwości zainteresowało się sprawą długu odziedziczonego po zmarłym ojcu przez 11-letnią Zuzię, zanim jeszcze sprawę tę przedstawiły media. Dzięki interwencji przeprowadzonej pod nadzorem wiceministra Sebastiana Kalety, komornik wycofał się z nieuprawnionego zajęcia renty dziewczynki i zwrócił jej rodzinie pieniądze.

Skuteczna interwencja Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie 11-letniej Zuzi

Ministerstwo podjęło pilną interwencję w sprawie dziewczynki z Libiąża (Małopolska), która kilka lat po śmierci ojca dowiedziała się, że ma ponad milion złotych długu. Niespłacony przez jej ojca kredyt, wzięty na rozwój hurtowni i odsetki, jakie narosły od niego, doprowadził do zajęcia przez komornika znacznej części niewielkiej renty, którą córka dostawała po tacie (604 zł).

Wystąpienie Ministerstwa do Prezesa Sądu Rejonowego w Chrzanowie, przy którym działał komornik, a ten – jak się okazało – popełnił karygodne błędy przy egzekucji pieniędzy, spowodowały przełom w sprawie. Ministerstwo zwróciło się także z interwencją do prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie o zbadanie prawidłowości nadania klauzuli wykonalności egzekucji długu od dziewczynki.

Nie będzie egzekucji

Zuzi zwrócono ściągnięte z jej renty do tej pory pieniądze, zapadła już także decyzja o skierowaniu wniosku dyscyplinarnego przeciwko komornikowi. Do ściągania pieniędzy z renty dziewczynki nigdy nie powinno dojść. Komornik już przeprosił Zuzię i kupił jej rower, o jakim od dawna marzyła.

Co jednak najważniejsze – zgodnie z obowiązującymi przepisami – egzekucja ponad wartość odziedziczonych nieruchomości dawnej hurtowni nie będzie prowadzona, zatem dziewczynka oraz jej mama mogą spać spokojnie. Interesy 11-latki już zostały zabezpieczone.

Ministerstwo Sprawiedliwości nadal także dokładnie bada całą sprawę, w tym istotne uchybienia w prowadzonych dotąd postępowaniach egzekucyjnych. Chce m.in. ustalić, czy w tej sprawie istnieje możliwość ewentualnego przywrócenia terminu odrzucenia spadku.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

  W maju 2019 r. , na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., ZUS wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłaca świadczenia określone w tej (...)

 • Dla kogo renta rodzinna?

  Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która (...)

 • 25 rok życia na studiach a renta rodzinna

  Dziecko pobierające rentę rodzinną nie traci prawa do tego świadczenia z dniem ukończenia 25 roku życia, jeśli w tej dacie odbywa naukę na ostatnim roku studiów podyplomowych - uznał Sąd (...)

NA SKÓTY