Apel do rządu o wycofanie się z projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, jak też Krajowa Rada Doradców Podatkowych sprzeciwiają się projektom legislacyjnym godzących w tajemnicę zawodową osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ochrony tajemnicy zawodowej

 

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z niepokojem przyjmuje nasilającą się działalność legislacyjną odnoszącą się do funkcjonowania niektórych zawodów zaufania publicznego, która zmierza do ingerowania w tajemnicę zawodową.

Porady prawne

Jak wskazało, tajemnica ta przynależy wszystkim osobom wykonującym zawody zaufania publicznego. Ostatnim jej przejawem jest proponowana nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach, nakładająca na nich - w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny w stosunku do jej celu - obowiązek przekazania agencji rządowej wszystkich akt zrealizowanych i przyszłych zleceń usług atestacyjnych i pokrewnych, w tym tych dotyczących badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych w Polsce. Jeszcze bardziej niepokojąca jest sama koncepcja budowy scentralizowanej bazy tajemnic przedsiębiorstw zawartych w aktach badania. Zawodowa dyskrecja to istotny czynnik zapewniający prawidłowość świadczenia usług przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Jej zachowanie pozwala na zbudowanie szczególnej więzi osób wykonujących takie zawody z klientem, dając możliwość prawidłowego świadczenia usług medycznych, prawnych, ekonomicznych, technicznych i wielu innych usług profesjonalnych czy relacji opartej na zaufaniu i otwartości w ujawnianiu szczególnie istotnych dla klienta zagadnień, która umożliwia działanie w interesie publicznym.

Zawód zaufania publicznego to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich i wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia prywatnego i zawodowego, ale też zawód strzegący interesu publicznego poprzez uwiarygodnianie informacji pojawiających się na rynku, które stanowią podstawę do podejmowanych przez społeczeństwo decyzji. Tak szeroko rozumiany interes publiczny wymaga poszanowania prawa do zachowania powierzonych tajemnic. Klienci osób wykonujących zawody zaufania publicznego, powierzają im szereg tajemnic w trakcie świadczenia usług, w celu pełnej i właściwej ochrony praw i interesów ich samych oraz ich interesariuszy.

Zaufanie publiczne musi być "realne". Osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej nie może więc być w interesie władzy publicznej i w wyznaczanych przez nią dowolnie granicach jej pierwszym źródłem informacji o klientach i ich sprawach.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zaapelowało więc do rządu o wycofanie się z projektu nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, który podważa zaufanie do biegłych rewidentów, a także o niepodejmowanie działań i projektów legislacyjnych godzących w tajemnicę zawodową wszystkich osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

KRDP krytyczna wobec planów zmian w ustawie o e-administracji

Doradcy podatkowi także przyjęli stanowisko, w którym podkreślają, że proponowane zmiany ustawy o e-administracji są zbędne i nie powinny być dalej procedowane i uchwalone przez parlament.

Chodzi m.in. o przepisy, które mają nakazać firmom audytorskim przekazywanie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wszystkich zamkniętych akt z audytu. 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych jest zdania, że w ten sposób ujawnione zostaną poufne dane biznesowe, które przedsiębiorcy przekazują biegłym rewidentom. Zdaniem KRDP, przekazywanie przez firmy audytorskie całości akt do PANA może także zagrażać tajemnicy zawodowej doradców podatkowych.

- „Proponowane zmiany ustawy nie są związane w żaden sposób z rozwojem e-administracji” - podkreśliła w przyjętym stanowisku Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Przeczytaj całe stanowisko.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika