Będą odszkodowania za utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Rodzic, który uniemożliwia drugiemu kontakt z dzieckiem, wpłaci na jego konto ustaloną przez sąd opiekuńczy kwotę. Jeżeli to nie pomoże, to kurator będzie mógł odebrać opornemu rodzicowi dziecko na czas kontaktu.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego wprowadzi dwuetapową procedurę wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem – informuje KPRM.

W pierwszym etapie sąd opiekuńczy określi wysokość sumy pieniężnej, jaka będzie groziła w przypadku niezastosowania się do warunków kontaktów z dzieckiem.

Następnie, jeżeli orzeczenie sądu o kontaktach z dzieckiem nie jest realizowane, poszkodowany rodzic będzie występował do sądu, który nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej. Jej wysokość zostanie wyliczona mnożąc ustaloną w pierwszym etapie kwotę przez liczbę naruszeń.

Wysokość kary pieniężnej nie została ograniczona, powinna jednak uwzględniać sytuację majątkową rodzica, który musi zapłacić grzywnę.

Analogicznie karę pieniężną będzie mógł zapłacić rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem. Jeżeli naruszy on warunki orzeczenia lub ugody i przedłuży np. czas kontaktu, to opiekun będzie miał prawo domagać się odszkodowania.

Projekt ustawy zakłada, że w obu fazach postępowanie odbywa się z udziałem osoby zobowiązanej do zapłaty. Jeżeli taka osoba zacznie respektować orzeczenie o kontaktach, to zasądzona przez sąd kara – za dokonane wcześniej naruszenia prawa do spotkań – wciąż będzie się należeć uprawnionemu.

Natomiast gdy rodzic nadal nie będzie pozwalał zabierać dziecka poza miejsce stałego pobytu, to sąd będzie mógł zlecić kuratorowi przymusowe odbieranie dziecka w terminach kontaktów.

Zdaniem ustawodawcy zmiana prawa jest konieczna, ponieważ aktualne przepisy są krytykowane za mało efektywne respektowanie orzeczeń o kontaktach z dziećmi.

O jednym z takich przypadków pisaliśmy w zeszłym tygodniu, w artykule „Powolność sądów uniemożliwiła kontakt z dzieckiem”.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

magdalena.k.

28.4.2010 23:2:56

Re: Będą odszkodowania za utrudnianie kontaktu z dzieckiem

I bardzo dobrze do mój mąż nagminnie to robi i należałoby mu się ponieść w końcu za to karę.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: