Będą zmiany w Kodeksie wyborczym?

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy, przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ma on na celu dostosowanie przepisów Kodeksu wyborczego do umowy zawartej w 2020 r. między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Chodzi o  udział w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa, zamieszkujących na terytorium drugiego państwa.

Porady prawne

Najważniejsze projektowane rozwiązania

Zgodnie z umową podpisaną w 2020 r., obywatele Polski zachowają prawa wyborcze w wyborach samorządowych, analogiczne do tych, które posiadali do momentu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej – co nastąpiło 31 stycznia 2020 r.

Z kolei obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy legalnie zamieszkują w Polsce, utrzymają, na podstawie ustawy, czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin. Dotyczy to także czynnego prawa wyborczego w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jakie posiadali oni do momentu Brexitu. 

Oznacza to, że obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będą mogli uczestniczyć w wyborach rad gminy (zarówno w czynny, jak i w bierny sposób) oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (czynne prawo wyborcze), na takich samych zasadach, jak obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi. 

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem wejścia w życie Umowy między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa zamieszkujących na terytorium drugiego państwa, podpisanej w Warszawie 29 maja 2020 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika