Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Nowelizacja specustawy dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej dostosowuje ją do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. Według wprowadzonych zmian, to Wody Polskie, a nie jak dotychczas marszałkowie województw, odpowiadają za wydawanie zgód i pozwoleń wodnoprawnych. Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat i ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.

Co przewiduje ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską?

Nowelizacja ta dostosowuje przepisy ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, do nowej regulacji prawnej w dziedzinie gospodarki wodami.

Porady prawne

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, uchylając obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne oraz wprowadzając daleko idącą reformę gospodarki wodnej w Polsce. Wskazany akt prawny zmienił strukturę organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami – powołano Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło kompetencje marszałków województw w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

Wprowadzane przedmiotową ustawą zmiany wiążą się przede wszystkim z tą zmianą oraz z koniecznością zastąpienia nieaktualnych odesłań, odesłaniami do obowiązującej ustawy – Prawo wodne.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Ustawa weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli 31 lipca 2018 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Marian Pikuła 2020-08-20 19:12:40

    Ho ho, jakieś sześciotysięczniki, ale rzeczne. Skąd one do Polski przypłyną ? Jak pokonaja płyciutki Zalew Wislany ?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika