Co może wykorzystać podatnik, aby bronić się przed Fiskusem?

Kiedy fiskus wszczyna w naszej sprawie postępowanie podatkowe, nie musimy pozostawać bierni - przypomina Tax Care. Podatnik ma prawo przedstawić własne dowody. Organ podatkowy z kolei nie uwzględni tylko tych, które będą powielały wykazane już tezy.

Deklaracje złożone przez podatnika, jego księgi podatkowe, dokumenty urzędowe, informacje finansowe z banku, materiały zgromadzone w toku kontroli podatkowej oraz w toku postępowań karnego czy karnego skarbowego, opinie doradcy podatkowego, a także zeznania samego podatnika i świadków - wszystko to, co przyczynia się do wyjaśnienia sprawy, może stanowić dowód w postępowaniu podatkowym (art. 180 Ordynacji podatkowej). Podatnik, wobec którego urząd skarbowy wszczyna postępowanie podatkowe, może zgłaszać własne wnioski dowodowe.

Posiadany dowód w sprawie zgłasza się przez złożenie bezpłatnego wniosku do organu podatkowego, który prowadzi nasze postępowanie podatkowe. Dobrze, aby wniosek wskazywał, że zgłaszany dowód może wnieść znaczące informacje wyjaśniające sprawę.

Podatnik może wystąpić z wnioskiem w każdym momencie toczącego się postępowania podatkowego. Może to zrobić nawet i po zakończeniu postępowania, ponieważ zgodnie z art. 200 Ordynacji podatkowej, fiskus przed wydaniem decyzji daje podatnikowi 7 dni na wypowiedzenie się w sprawie zabranego materiału dowodowego

Czy fiskus może nie przyjąć wniosku?

Każde postępowanie podatkowe musi zostać rozstrzygnięte na podstawie rzetelnego i kompletnego materiału dowodowego. Podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy podatnika należy do obowiązków fiskusa.

Warto pamiętać, że jeśli organ podatkowy odrzuci wniosek dowodowy w postanowieniu, podatnikowi nie służy na nie zażalenie. Natomiast pominięcie przez organ prawidłowego wniosku z prawidłowym dowodem unieważnia postępowanie podatkowe.

Źródło: Tax Care

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY