Dalsza osłona obywateli przed wzrostem cen energii?

Minister Jacek Sasin: rząd planuje przyjęcie w najbliższym czasie mechanizmów przedłużających osłonę obywateli przed wzrostem cen energii

- "Nie możemy pozwolić, by gospodarstwa domowe po nowym roku nie były chronione przed wysokimi cenami energii elektrycznej. W związku z tym rząd planuje złożyć projekt ustawy przedłużającej Tarczę Solidarnościową w jej obecnym kształcie na kolejny rok" – zadeklarował Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych.

- "Spółki energetyczne złożyły wnioski o nowe taryfy dla gospodarstw domowych na rok 2024 r. w oparciu o wysokość realnie ponoszonych i precyzyjnie skalkulowanych kosztów. Ostateczne ustalenie taryf to kompetencja Prezesa URE, ale już widać, że konieczne jest wprowadzenie mechanizmu osłony obywateli przed wzrostem cen w 2024 r." – dodał Jacek Sasin.

Porady prawne

Obecnie Polacy korzystają z jednych z najniższych cen prądu w Europie, dzięki wprowadzonej przez rząd Zjednoczonej Prawicy, w grudniu 2022 r. Tarczy Solidarnościowej.  Zgodnie z jej zapisami, dla gospodarstw domowych w Polsce, ceny za energię elektryczną pozostały na poziomie korzystnych stawek z 2022 r. do określonego limitu zużycia:

  • 3000 kWh dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • 3600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 4000 kWh dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Spółki energetyczne zgodnie z wymogami prawa, jak co roku, złożyły do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zatwierdzenie taryf dla gospodarstw domowych (tzw. „taryfa G”) na kolejny rok. Przedsiębiorstwa obrotu energią, które wnioskują do prezesa URE o zatwierdzenie taryf na kolejny rok kalendarzowy, opierają ich wysokość na realnie ponoszonych i precyzyjnie skalkulowanych kosztach, w tym zakupu energii elektrycznej. Są one ściśle uzależnione od hurtowego rynku energii, który funkcjonuje w ramach przepisów określonych w krajowym i unijnym prawie.

Aby chronić polskie rodziny przed kryzysem energetycznym, rząd Zjednoczonej Prawicy zastosował większość rozwiązań spośród przewidzianych przez europejskie prawo, mających na celu zredukowanie cen dla odbiorców energii elektrycznej.

Dotychczasowe mechanizny osłonowe

Od końca 2021 roku do początku 2023 roku w Polsce zastosowano następujące mechanizny:

  • obniżony podatek energetyczny / VAT. W 2022 roku w Polsce obowiązywała obniżona stawka podatku VAT z 23% do 5% oraz zawieszono pobieranie akcyzy za energię elektryczną dla gospodarstw domowych oraz zmniejszono akcyzę dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe.
  • regulacja cen detalicznych energii. W 2023 roku ceny energii dla gospodarstw domowych zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku (do określonego limitu zużycia), a dla MŚP, samorządów i odbiorców wrażliwych wyznaczono cenę maksymalną, której sprzedawca nie może przekroczyć, na poziomie 785 zł/MWh (od 1 października 2023 - 693 zł/MWh). Ciężar finansowania zamrożenia cen wzięły na siebie największe spółki energetyczne i budżet państwa.
  • wsparcie finansowe odbiorców wrażliwych. Zwiększone limity zużycia energii po preferencyjnej cenie dla rolników, dużych rodzin i rodzin z osobą z niepełnosprawnością, dodatek energetyczny w wysokości 1000-1500 zł dla gospodarstw domowych posiadających pompy ciepła, dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wykorzystujących elektryczność jako źródło ogrzewania.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika