Pozostałe

Gwarancje, poręczenie, akredytywy

Pozostałe

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

Strona 1 z 2

UE powinna podejmować wspólne działania na rzecz rozwiązania kryzysu finansowego, a państwa członkowskie powinny unikać jednostronnych działań, które pogarszają sytuację w krajach sąsiedzkich. To opinie, jakie dało się słyszeć podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświeconej posiedzeniu Rady Europejskiej i ocenie sytuacji na rynkach finansowych. Posłowie poparli plan KE powołania grupy wysokiego szczebla, która zajmie się opracowaniem polityki UE w zakresie nadzoru finansowego.

 

Rada i Komisja
 
Francuski minister ds. europejskich Jean-Pierre JOUYET powiedział, że koordynacja na szczeblu europejskim działa dobrze, a banki, instytucje nadzoru oraz Komisja Europejska doskonale ze sobą współpracują. Wezwał Komisje Europejską do wykazania się "pewną elastycznością" jeśli chodzi o europejska politykę konkurencji i pomocy publicznej. Wyraził nadzieję, że ambitne cele określone w pakiecie energetyczno-klimatycznym zostaną utrzymane i uda się doprowadzić do kompromisu w pierwszym czytaniu. Rząd irlandzki powinien przygotować mapę drogową umożliwiającą ratyfikację Traktatu z Lizbony, którą wszystkie państwa członkowskie mogłyby podpisać na grudniowym szczycie Rady Europejskiej. "Dziś potrzebujemy Traktatu z Lizbony bardziej niż kiedykolwiek" - stwierdził Jouyet.
 
Szef KE Jose Manuel BARROSO zauważył, że interwencje sektora publicznego na rynku finansowym mają miejsce na szczeblu krajowym, gdyż tam są środki i wiedza, ale UE powinna działać na podstawie wspólnych zasad, aby móc uwzględnić transgraniczne skutki krajowych interwencji. Zapowiedział utworzenie grupy na wysokim szczeblu pod kierownictwem byłego dyrektora generalnego MFW Jacquesa de Larosiere, która przygotuje propozycje systemu nadzoru rynków finansowych w Europie. W skład grupy wejdą komisarze odpowiedzialni za konkurencję Neelie Kroes, gospodarkę i politykę monetarną Joaquin Almunia oraz rynek wewnętrzny i usługi Charlie McCreevy.

 
Grupy polityczne


 
Joseph DAUL (EPP-ED, FR): To naturalne, że każde państwo członkowskie myśli w pierwszym rzędzie o sobie, ale UE musi połączyć wysiłki, aby kryzys nie miał zbyt dużych skutków dla gospodarki.

Należy przygotować plan wsparcia dla MŚP i podtrzymać zaufanie obywateli do systemu finansowego, aby nie ulegli panice. Trzeba wdrożyć wspólnotowy, europejski system nadzoru rynków finansowych, agencje ratingowe nie są bowiem w stanie działać w imię interesu ogólnego. Państwa, które nie ratyfikowały Traktatu z Lizbony powinny to uczynić jak najszybciej. rada powinna przygotować mapę drogową przyjęcia Traktatu. Należy utrzymać kierunek zmian proponowanych w pakiecie klimatycznym, ale tak, aby nie przestraszyć przedsiębiorców i utrzymać inwestycje.
 
Martin SCHULZ (PSE, DE) Jeśli rząd irlandzki nie przekona swoich obywateli do Traktatu z Lizbony do wyborów Europejskich, to skład Parlamentu Europejskiego będzie się opierał na Traktacie Nicejskim. Trzeba sprawdzić, z jakich źródeł pochodzą środki na finansowanie kampanii przeciwko ratyfikacji Traktatu. "Do gaszenia pożaru nie wolno wołać tych, którzy go wywołali" - powiedział Schulz odnosząc się w ten sposób do zapowiedzi powołania grupy przez KE z udziałem komisarzy Kroes i McCreevy. Nowy system finansowy należy zbudować "na nowych fundamentach".
 
Graham WATSON (ALDE, GB): UE potrzebuje wspólnej odpowiedzi na kryzys finansowy, skoordynowanej i spójnej polityki. Państwa członkowskie nie mogą zaskakiwać się nawzajem swoimi decyzjami. Zyski są ważnym motywem w gospodarce, ale przyzwoity kapitalizm potrzebuje polityki publicznej i spójności społecznej. Gwarancje depozytów bankowych należy podnieść do 50 tys. euro, dlatego należy wesprzeć propozycje KE.
 
Pierre JONCKHEER (Verts/ALE, BE): Kryzys finansowy dowodzi braku wspólnych reguł europejskich. W tym obszarze potrzeba "więcej Europy, a nie mniej". Zwracał uwagę na odpowiedzialność instytucji europejskich. KE twierdziła kilkanaście miesięcy temu, że nie ma potrzeby legislacyjnej regulacji gwarancji depozytów i lokat bankowych. Pakiet klimatyczny, mimo kryzysu powinien mieć zapewnione finansowanie.
 
Brian CROWLEY (UEN, IE): Chwalił wysiłki Rady, jakie podjęła w celu zażegnania konfliktu w Gruzji. Irlandczycy potrzebują więcej czasu na rozwiązanie problemów wynikłych z odrzucenia Traktatu z Lizbony. Okres refleksji dla Irlandii nie powinien się różnić od okresu refleksji, jaki nastąpił po odrzuceniu projektu konstytucyjnego przez Francję i Holandię.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.11.2018

  Umowa w sprawie Brexitu

  Podczas nadzwyczajnego szczytu UE przywódcy państw i rządów 27 krajów członkowskich UE, wraz z premier Wielkiej Brytanii Theresą May, zatwierdzili umowę o wystąpieniu Wielkiej (...)

 • 25.2.2018

  Zmiana ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

  Nowelizacja przesuwa termin wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która implementowała dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 (...)

 • 1.10.2018

  Staże a ZUS

  Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które (...)

 • 4.5.2018

  Zmiana zasad bezpośredniego zawierania umów w transporcie kolejowym

  Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie między innymi: zmienia zasady bezpośredniego zawierania umów w transporcie kolejowym, zobowiązuje organizatorów publicznego transportu (...)

 • 26.12.2017

  Co daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

  Kodeks karny skarbowy przewiduje, że w postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, zanim wniesiono akt oskarżenia, sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia (...)