e-prawnik.pl Porady prawne

Działalność gospodarcza

Podatek dochodowy od osób prawnych

Działalność statutowa izb gospodarczych zwolniona z podatku

3.11.2008

Krajowa Izba Gospodarcza jest zadowolona z uchwalenia przez Sejm i akceptacji przez Senat nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zwalnia z podatku dochodowego dochód izb gospodarczych z działalności statutowej. Obecnie obowiązujące przepisy stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania wielu izb gospodarczych, które z powodu opodatkowania dochodu w części przeznaczonej na cele statutowe, zmuszone są ograniczać swoją działalność. Dlatego środowisko samorządu gospodarczego ma nadzieję, że nowelizacja, w której znajduje się istotny dla izb gospodarczych przepis, zostanie jak najszybciej podpisana przez Prezydenta.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej - są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Z niezrozumiałych powodów w przepisie tym, obowiązującym od 1 stycznia 2005 r., nie występuje pojęcie izby gospodarczej. Skutkuje to swoistą dyskryminacją izb gospodarczych, działających na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych w stosunku do innych organizacji społecznych o podobnym charakterze.

Izby gospodarcze zaskoczone są dotychczasowym, preferencyjnym traktowaniem przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych izb rolniczych, czy organizacji pracodawców.

Źródło: www.kig.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ