Czas pracy

Elastyczny czas pracy. Rząd akceptuje zmiany

Dłuższy okres rozliczeniowy oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy to najważniejsze propozycje zmian w kodeksie pracy przyjęte przez rząd. Projekt nowelizacji wypełnia postulaty zgłoszone przez premiera Donalda Tuska w tzw. drugim expose.

Okres rozliczeniowy będzie wydłużony, ale nie więcej niż do 12 miesięcy. Będzie on dotyczył każdego systemu czasu pracy. Pozwoli to pracodawcom bardziej elastycznie gospodarować czasem pracy pracowników, w zależności od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach.

Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy, z zachowaniem wymiaru czasu pracy danego pracownika ustalonego w okresie rozliczeniowym. Dłuższy okres powinien być uwzględniony np. w układzie zbiorowym lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Nowe przepisy zakładają, że pracownik będzie miał prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli np. w danym miesiącu nie miałby prawa do wynagrodzenia ze względu na rozkład czasu przyjęty w okresie rozliczeniowym.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego oznacza lepszą organizację pracy i rozliczanie przez pracodawców czasu faktycznie przepracowanego przez pracowników. Jest to również mechanizm umożliwiający przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą.

Najważniejsze jest jednak to, że przyjęte regulacje pozwolą zachować miejsca pracy. Podobne rozwiązania sprawdziły się doskonale w okresie obowiązywania tzw. ustawy antykryzysowej (sierpień 2009 - grudzień 2011).

W kwestii ruchomego czasu pracy przyjęto dwa warianty:

  • W pierwszym pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni, ?z zachowaniem przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy, odpoczynku dobowego ?i tygodniowego.
  • W drugim wariancie określany będzie przedział czasu, w którym pracownik powinien rozpocząć pracę (czyli zostanie określony czas, w jakim pracownicy powinni stawiać się do pracy).

Warianty ruchomego czasu pracy powinny zostać uwzględnione ?w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Zakłada się, że wykonywanie pracy w systemie ruchomym będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego pracownika, co przyczyni się do lepszego godzenia życia zawodowego ?i rodzinnego.

(premier.gov.pl)

Obserwuj nas na:

Tagi:  czas pracy, praca

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

mir

7.2.2013 16:44:49

Re: Elastyczny czas pracy. Rząd akceptuje zmiany

Teraz sie zacznie wyzysk, je.ac Tuska i to PO. I jeszcze rok rozliczeniowy masakra... Teraz jest juz jest nie najlepiej.

kurierenergetyczn

6.2.2013 14:17:8

Re: Elastyczny czas pracy. Rząd akceptuje zmiany

Szukasz dodatkowego zajęcia, w którym możesz godziwie zarobić i jednocześnie sam deydować kiedy i z jaką intensywnością pracujesz? Spróbuj swoich sił jako przedstawiciel handlowy w branży energetycznej. Pomóż w dobie kryzysu firmom oszczędzać na energii elektrycznej. Sprawdź: http://zarabiaj.kurierenergetyczny.pl

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: