Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Informacje o zagrożeniach wynikających z hazardu, uniemożliwienie dostępu osób nieletnich do stron internetowych z grami hazardowymi, proces rejestracji przed przystąpieniem do gry on-line - to główne zasady, jakie Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim w sprawie internetowych usług hazardowych. Celem działań jest ochrona zdrowia graczy i minimalizowanie szkód gospodarczych spowodowanych uzależnieniem od gier.

Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, graczy i nieletnich poprzez przyjęcie zasad dotyczących usług hazardowych online, odpowiedzialnej reklamy oraz sponsorowania takich usług.

Porady prawne

- Nasze zalecenie stanowi jeden z podstawowych elementów planu działania Komisji na rok 2012 w zakresie usług hazardowych online - powiedział wiceprzewodniczący Michel Barnier odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i usługi. - Musimy lepiej chronić wszystkich obywateli, a w szczególności dzieci, przed zagrożeniami związanymi z grami hazardowymi. Teraz zarówno państwa członkowskie, jak i podmioty gospodarcze organizujące gry hazardowe online powinny dostosować się do naszego celu, jakim jest wysoki poziom ochrony konsumentów w całej UE w tym szybko rozwijającym się sektorze cyfrowym.

Zalecenie Komisji przedstawia zasady, które państwa członkowskie powinny uwzględnić w swoich przepisach dotyczących hazardu:

Podstawowe wymogi informacyjne dla stron internetowych oferujących gry hazardowe - zwłaszcza w celu zapewnienia, by konsumenci otrzymywali wystarczającą ilość informacji pozwalających zrozumieć zagrożenia związane z hazardem. Informacja handlowa (reklama i sponsorowanie) powinna być zorganizowana w sposób odpowiedzialny.

Państwa członkowskie powinny zapewnić, by osoby nieletnie nie mogły korzystać z usług hazardowych online i stosować przepisy w celu zminimalizowania ich kontaktów z usługami hazardowymi, w tym poprzez promowanie lub reklamę usług hazardowych, zarówno nadawaną, jak i wyświetlaną.

Należy wprowadzić proces rejestracji w celu utworzenia konta gracza, tak aby konsument musiał podać szczegóły dotyczące wieku i tożsamości do celów weryfikacji przez operatorów. Umożliwi to również operatorom monitorowanie zachowania graczy i w razie konieczności podniesienie alarmu.

Aby zapobiec problemom związanym z hazardem, gracze powinni otrzymywać stałe wsparcie w postaci narzędzi służących utrzymaniu hazardu pod kontrolą: możliwości ustalania limitu wydatków podczas rejestracji, uzyskiwania komunikatów o wygranych i przegranych w czasie gry oraz wstrzymania się od hazardu.

Gracze powinni mieć dostęp do telefonu zaufania, aby zwrócić się o pomoc w związku z ich zachowaniami hazardowymi. Ponadto powinni mieć możliwość łatwego wyjścia ze stron oferujących usługi hazardowe.

Reklama i sponsorowanie usług hazardowych online powinny być bardziej odpowiedzialne społecznie i bardziej przejrzyste. Przykładowo nie powinny zawierać bezpodstawnych stwierdzeń na temat szans na wygraną, zmuszać do uprawiania hazardu, ani sugerować, że gry hazardowe rozwiązują kwestie społeczne, zawodowe, osobiste czy problemy finansowe.

Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby odbyły się szkolenia dla pracowników operatorów usług hazardowych online mających kontakt z graczami, tak aby zrozumieli oni problematyczne kwestie związane z hazardem i potrafili współpracować z graczami w odpowiedni sposób.

Zachęca się również państwa członkowskie do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat usług hazardowych i związanych z nimi zagrożeń, jak również do gromadzenia danych o otwieranych i zamykanych kontach graczy oraz naruszeniach przepisów dotyczących informacji handlowej. Państwa członkowskie powinny również wyznaczyć właściwe organy regulacyjne w celu zapewnienia, w sposób niezależny, skutecznego monitorowania zgodności z zaleceniem.

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Informacje o zagrożeniach wynikających z hazardu, uniemożliwienie dostępu osób nieletnich do stron internetowych z grami hazardowymi, proces rejestracji przed przystąpieniem do gry on-line - to główne zasady, jakie Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim w sprawie internetowych usług hazardowych. Celem działań jest ochrona zdrowia graczy i minimalizowanie szkód gospodarczych spowodowanych uzależnieniem od gier.

Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, graczy i nieletnich poprzez przyjęcie zasad dotyczących usług hazardowych online, odpowiedzialnej reklamy oraz sponsorowania takich usług.

- Nasze zalecenie stanowi jeden z podstawowych elementów planu działania Komisji na rok 2012 w zakresie usług hazardowych online - powiedział wiceprzewodniczący Michel Barnier odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i usługi. - Musimy lepiej chronić wszystkich obywateli, a w szczególności dzieci, przed zagrożeniami związanymi z grami hazardowymi. Teraz zarówno państwa członkowskie, jak i podmioty gospodarcze organizujące gry hazardowe online powinny dostosować się do naszego celu, jakim jest wysoki poziom ochrony konsumentów w całej UE w tym szybko rozwijającym się sektorze cyfrowym.

Zalecenie Komisji przedstawia zasady, które państwa członkowskie powinny uwzględnić w swoich przepisach dotyczących hazardu:

Podstawowe wymogi informacyjne dla stron internetowych oferujących gry hazardowe - zwłaszcza w celu zapewnienia, by konsumenci otrzymywali wystarczającą ilość informacji pozwalających zrozumieć zagrożenia związane z hazardem. Informacja handlowa (reklama i sponsorowanie) powinna być zorganizowana w sposób odpowiedzialny.

Państwa członkowskie powinny zapewnić, by osoby nieletnie nie mogły korzystać z usług hazardowych online i stosować przepisy w celu zminimalizowania ich kontaktów z usługami hazardowymi, w tym poprzez promowanie lub reklamę usług hazardowych, zarówno nadawaną, jak i wyświetlaną.

Należy wprowadzić proces rejestracji w celu utworzenia konta gracza, tak aby konsument musiał podać szczegóły dotyczące wieku i tożsamości do celów weryfikacji przez operatorów. Umożliwi to również operatorom monitorowanie zachowania graczy i w razie konieczności podniesienie alarmu.

Aby zapobiec problemom związanym z hazardem, gracze powinni otrzymywać stałe wsparcie w postaci narzędzi służących utrzymaniu hazardu pod kontrolą: możliwości ustalania limitu wydatków podczas rejestracji, uzyskiwania komunikatów o wygranych i przegranych w czasie gry oraz wstrzymania się od hazardu.

Gracze powinni mieć dostęp do telefonu zaufania, aby zwrócić się o pomoc w związku z ich zachowaniami hazardowymi. Ponadto powinni mieć możliwość łatwego wyjścia ze stron oferujących usługi hazardowe.

Reklama i sponsorowanie usług hazardowych online powinny być bardziej odpowiedzialne społecznie i bardziej przejrzyste. Przykładowo nie powinny zawierać bezpodstawnych stwierdzeń na temat szans na wygraną, zmuszać do uprawiania hazardu, ani sugerować, że gry hazardowe rozwiązują kwestie społeczne, zawodowe, osobiste czy problemy finansowe.

Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby odbyły się szkolenia dla pracowników operatorów usług hazardowych online mających kontakt z graczami, tak aby zrozumieli oni problematyczne kwestie związane z hazardem i potrafili współpracować z graczami w odpowiedni sposób.

Zachęca się również państwa członkowskie do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat usług hazardowych i związanych z nimi zagrożeń, jak również do gromadzenia danych o otwieranych i zamykanych kontach graczy oraz naruszeniach przepisów dotyczących informacji handlowej. Państwa członkowskie powinny również wyznaczyć właściwe organy regulacyjne w celu zapewnienia, w sposób niezależny, skutecznego monitorowania zgodności z zaleceniem.

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Informacje o zagrożeniach wynikających z hazardu, uniemożliwienie dostępu osób nieletnich do stron internetowych z grami hazardowymi, proces rejestracji przed przystąpieniem do gry on-line - to główne zasady, jakie Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim w sprawie internetowych usług hazardowych. Celem działań jest ochrona zdrowia graczy i minimalizowanie szkód gospodarczych spowodowanych uzależnieniem od gier.

Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, graczy i nieletnich poprzez przyjęcie zasad dotyczących usług hazardowych online, odpowiedzialnej reklamy oraz sponsorowania takich usług.

- Nasze zalecenie stanowi jeden z podstawowych elementów planu działania Komisji na rok 2012 w zakresie usług hazardowych online - powiedział wiceprzewodniczący Michel Barnier odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i usługi. - Musimy lepiej chronić wszystkich obywateli, a w szczególności dzieci, przed zagrożeniami związanymi z grami hazardowymi. Teraz zarówno państwa członkowskie, jak i podmioty gospodarcze organizujące gry hazardowe online powinny dostosować się do naszego celu, jakim jest wysoki poziom ochrony konsumentów w całej UE w tym szybko rozwijającym się sektorze cyfrowym.

Zalecenie Komisji przedstawia zasady, które państwa członkowskie powinny uwzględnić w swoich przepisach dotyczących hazardu:

Podstawowe wymogi informacyjne dla stron internetowych oferujących gry hazardowe - zwłaszcza w celu zapewnienia, by konsumenci otrzymywali wystarczającą ilość informacji pozwalających zrozumieć zagrożenia związane z hazardem. Informacja handlowa (reklama i sponsorowanie) powinna być zorganizowana w sposób odpowiedzialny.

Państwa członkowskie powinny zapewnić, by osoby nieletnie nie mogły korzystać z usług hazardowych online i stosować przepisy w celu zminimalizowania ich kontaktów z usługami hazardowymi, w tym poprzez promowanie lub reklamę usług hazardowych, zarówno nadawaną, jak i wyświetlaną.

Należy wprowadzić proces rejestracji w celu utworzenia konta gracza, tak aby konsument musiał podać szczegóły dotyczące wieku i tożsamości do celów weryfikacji przez operatorów. Umożliwi to również operatorom monitorowanie zachowania graczy i w razie konieczności podniesienie alarmu.

Aby zapobiec problemom związanym z hazardem, gracze powinni otrzymywać stałe wsparcie w postaci narzędzi służących utrzymaniu hazardu pod kontrolą: możliwości ustalania limitu wydatków podczas rejestracji, uzyskiwania komunikatów o wygranych i przegranych w czasie gry oraz wstrzymania się od hazardu.

Gracze powinni mieć dostęp do telefonu zaufania, aby zwrócić się o pomoc w związku z ich zachowaniami hazardowymi. Ponadto powinni mieć możliwość łatwego wyjścia ze stron oferujących usługi hazardowe.

Reklama i sponsorowanie usług hazardowych online powinny być bardziej odpowiedzialne społecznie i bardziej przejrzyste. Przykładowo nie powinny zawierać bezpodstawnych stwierdzeń na temat szans na wygraną, zmuszać do uprawiania hazardu, ani sugerować, że gry hazardowe rozwiązują kwestie społeczne, zawodowe, osobiste czy problemy finansowe.

Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby odbyły się szkolenia dla pracowników operatorów usług hazardowych online mających kontakt z graczami, tak aby zrozumieli oni problematyczne kwestie związane z hazardem i potrafili współpracować z graczami w odpowiedni sposób.

Zachęca się również państwa członkowskie do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat usług hazardowych i związanych z nimi zagrożeń, jak również do gromadzenia danych o otwieranych i zamykanych kontach graczy oraz naruszeniach przepisów dotyczących informacji handlowej. Państwa członkowskie powinny również wyznaczyć właściwe organy regulacyjne w celu zapewnienia, w sposób niezależny, skutecznego monitorowania zgodności z zaleceniem.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika