Ochrona danych osobowych

Internauta musi wyrazić zgodę na cookies

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 1 października 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-673/17 - Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände-Verbraucherzentrale Bundesverband eV przeciwko Planet49 GmbH. Uznał w nim, że umieszczanie plików cookie wymaga czynnej zgody internautów. Zaznaczone domyślnie okienko wyboru jest więc niewystarczające.

Czego dotyczyła sprawa?

Niemiecki związek organizacji konsumenckich zakwestionował przed sądami niemieckimi stosowanie przez niemiecką spółkę Planet49, w ramach loterii promocyjnych online, zaznaczonego domyślnie okienka wyboru, za pomocą którego internauci chcący przystąpić do gry wyrażają zgodę na instalowanie plików cookie. Pliki cookie są to pliki, które dostawca strony internetowej umieszcza na komputerze użytkownika tej strony i do których może on uzyskać ponowny dostęp, gdy użytkownik odwiedzi stronę ponownie, w celu ułatwienia przeglądania Internetu lub transakcji lub w celu uzyskania informacji na temat zachowania użytkownika. Pliki cookie służą zbieraniu informacji do celów reklamowych w odniesieniu do produktów partnerów spółki Planet49.

Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni prawa Unii z zakresu ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. 2002, L 201, s. 37), zmieniona dyrektywą 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009, L 337, s. 11), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. 1995, L 281, s. 31), a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2016, L 119, s. 1).

Wyjaśnienia TSUE

W ogłoszonym niedawno wyroku Trybunał orzekł, że wymagana od użytkownika witryny internetowej zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookie na jego urządzeniu nie jest ważna, jeśli została udzielona za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie użytkownik ten musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody.

Powyższy wniosek jest zasadny niezależnie od tego, czy informacje przechowywane lub udostępniane w urządzeniu końcowym użytkownika stanowią dane osobowe.

Prawo Unii ma bowiem na celu ochronę użytkowników przed każdą ingerencją w ich prywatność, a w szczególności przed ryzykiem wprowadzenia do ich urządzeń bez ich wiedzy ukrytych identyfikatorów lub innych podobnych narzędzi.

TSUE podkreślił, że zgoda musi być konkretna, wobec czego okoliczność, że dany użytkownik aktywował przycisk uczestnictwa w loterii promocyjnej, nie jest wystarczająca do uznania, że skutecznie wyraził on zgodę na zainstalowanie plików cookie.

Ponadto w ocenie Trybunału informacje, jakich usługodawca powinien udzielić użytkownikowi, obejmują również wskazanie okresu funkcjonowania plików cookie oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.5.2013

  Dwa słowa o plikach cookies

  Wprawdzie od wejścia w życie zmiany minęło już trochę czasu, warto jednak choć na chwilę powrócić do tematu aby pokazać, jak polityka zarządzania ciasteczkami jest istotna dla administratorów (...)

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 31.10.2006

  Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

  Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim (...)

 • 2.6.2019

  Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

  Jeśli ktoś chce dostać polskie obywatelstwo, to powinien przeczytać niniejszy artykuł. Należy w tym celu złożyć wniosek do Prezydenta o nadanie polskiego obywatelstwa.

 • 19.1.2019

  Sprzeciw wobec dostępu do informacji medycznej po śmierci

  Nowe przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dadzą pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia (...)