Jest plan zmiany ubezpieczeń społecznych

Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, zmiana zasad płacenia składek do KRUS oraz objęcie funkcjonariuszy i żołnierzy powszechnym systemem emerytalnym, rentowym i chorobowym - zakłada Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów na lata 2010-2011.

Rząd proponuje rozpoczęcie debaty nad stopniowym i ewolucyjnym podniesieniem wieku emerytalnego oraz zrównaniem go dla kobiet i mężczyzn. Zmiana nie dotyczyłaby jedynie osób, które ukończyły 55 lat.

Reforma systemu ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników nie zakłada likwidacji instytucji KRUS. Rząd chce natomiast powiązać wysokość składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników z wysokością ich dochodów i uzależnić wysokość emerytury od składek wpłaconych w okresie aktywności zawodowej.

Rolnicy skorzystają ponadto z dopłat do emerytury minimalnej. Będzie to możliwe wtedy, gdy osiągną wymagany staż ubezpieczenia, a zgromadzone składki nie wystarczą jednak do sfinansowania emerytury na poziomie przysługującym osobom ubezpieczonym w powszechnym systemie emerytalnym.

- Dzięki wprowadzeniu tego instrumentu możliwe stanie się łączenie ubezpieczenia w KRUS z ubezpieczeniem w ZUS, np. w przypadku podejmowania niskopłatnej pracy najemnej przez osoby pracujące w gospodarstwach rolnych - czytamy w planie konsolidacji.

Proponowane zmiany umożliwiłoby swobodny przepływ osób między systemem powszechnym i rolniczym oraz objęcie rolników, m. in. takimi elementami polityki fiskalnej państwa jak ulga na dzieci oraz ulga internetowa.

Zmiany czekają również system emerytalny, rentowy i chorobowy służb mundurowych. Funkcjonariusze i żołnierze, rozpoczynający służbę od 1 stycznia 2012 roku, zostaną objęci zasadami powszechnego systemu ubezpieczeń. Ci, którzy pełnią służbę przez dłuższy okres, będą zachęcani z kolei do dłuższej służby oraz przekwalifikowania zawodowego jeszcze podczas jej trwania.

Na przekwalifikowanie zawodowe dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy skończyli 45 lat, rząd przeznaczy dodatkowe fundusze. Efekty zmian zaobserwujemy po roku 2030, kiedy pierwsze roczniki funkcjonariuszy i żołnierzy zostaną objęte zasadami powszechnego systemu emerytalnego. Tzw. mundurówka ma zniknąć do roku 2040, w którym na emeryturę przejdzie ostatni funkcjonariusz ubezpieczony w obecnym systemie.

Plan konsolidacji zakłada również zwiększenie efektywności funkcjonowania funduszy emerytalnych. Rząd proponuje na początek debatę ekspertów rządowych, związkowych, przedstawicieli pracodawców, funduszy emerytalnych, ekonomistów i specjalistów od rynków finansowych.

Dokument zakłada ponadto wprowadzenie zewnętrznej kontroli nad II filarem, co zwiększy konkurencyjność pomiędzy funduszami. Planowane jest także wdrożenie w ramach OFE subfunduszy, których ryzyko byłoby dostosowane do fazy życia osoby oszczędzającej na emeryturę - w okresie około 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego aktywa będą lokowane w większym stopniu w instrumenty o stałej stopie zwrotu.

- Przykładowo dla osoby oszczędzającej 40 lat przechodzącej na emeryturę w wieku 65 lat, zwiększenie długookresowej stopy zwrotu w II filarze o każde 0,5 proc. powoduje zwiększenie wysokości przyszłej emerytury o ok. 187 zł miesięcznie - piszą autorzy dokumentu.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.1.2019

  ZUS wysyła PIT-y

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

 • 10.5.2017

  Zgłoszenie do ZUS razem z wnioskiem o wpis do CEIDG

  Prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz ją rozpocząć? Od 20 maja dokumenty ubezpieczeniowe ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG-1.

 • 15.2.2019

  Więcej cudzoziemców

  Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem do pracy i zamieszkania. Pokazują to dane z nowego raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych”. Najchętniej (...)

 • 18.12.2017

  Kiedy nie będzie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

  Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzają zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się (...)

 • 21.5.2017

  Jedna wpłata do ZUS

  Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty (...)