e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

KIG za nowelizacją podatku dochodowego

25.6.2008

Popieramy nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przedstawioną przez Komisję „Przyjazne Państwo" umożliwiającą zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów niezakończonych inwestycji. Zmiana była wielokrotnie postulowana i czekają na nią przedsiębiorcy" - mówi Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Co do zasady, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na środki trwałe oddane do używania w przypadku ich likwidacji, chyba że środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Jak słusznie zauważyli wnioskodawcy projektu nowelizacji w uzasadnieniu, oznacza to, że obecne przepisy dyskryminują przedsiębiorców którzy zlikwidowali (zbyli) środki trwałe, przed ich oddaniem do używania, w stosunku do przedsiębiorców, którzy zlikwidowali (zbyli) środki trwałe po ich oddaniu do używania.

Według Krajowej Izby Gospodarczej nie ma uzasadnienia dla nie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów zaniechanych inwestycji. Na dzień dzisiejszy mamy osobliwą sytuację, która powoduje, że jeżeli przedsiębiorca poniósł określone nakłady na wytworzenie środka trwałego - lecz przed oddaniem środka trwałego do używania zaniechał tejże inwestycji - to koszt poniesionych nakładów nie będzie potrącalny podatkowo.

Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej podkreślają, że ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej, a swoboda prowadzenia działalności wyraża się m.in. w prawie przedsiębiorcy do wycofania się z podjętych działań. Zasada ta nie powinna być dyskryminowana w żaden sposób pod względem podatkowym.

Źródło: www.kig.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ